Lata 1991-2000

4. HISTORIA PARAFII W LATACH 1991-2000

Rok 1991

10 lutego na mszy świętej zostały poświęcone obrazy – stacje Drogi Krzyżowej Pana Jezusa, ufundowane przez państwa Annę i Krzysztofa Okurowskich.

Rekolekcje wielkopostne wygłosił ks. Zenon Stoń.

28 kwietnia na uroczystej mszy świętej przyjęto do koła ministrantów szesnastu młodych chłopców. Opiekunem ministrantów był ks. Krzysztof Szczeciński.

12 maja odbyła się I Komunia Święta – przystąpiło do niej 209 dzieci, które przygotowali księża Aleksander i Krzysztof.

5 czerwca 170 młodych parafian przystąpiło do sakramentu bierzmowania, którego udzielał ks. biskup Adam Dyczkowski.

24 czerwca 25 – lecie pracy kapłańskiej (1966-1991) obchodził proboszcz ks. kanonik Franciszek Skorusa. Słowo podziękowania i zachęty w imię Chrystusa skierowali do szanownego Jubilata: Krajowy Moderator Ruchu Oazowego ks. Jan Kruczyński, ks. prałat Mirosław Ratajczak. Kilka refleksji wypowiedział ks. kanonik Aleksander Oberc:

(…) Przewielebny Księże Jubilacie!

Życzę Ci z serca wypełnienia misji Chrystusa. Byś był nadal pośrednikiem między Bogiem i człowiekiem. Żeby ludzie mogli Ci zaufać. Jesteś potrzebny Chrystusowi. Bądź Jemu potrzebny jak najdłużej. W dłonie Matki Boga powierzam dalsze losy Twojego pośredniczenia w bliskości między Bogiem a człowiekiem. Szczęść Boże”.

25 czerwca przybył do parafii ks. Marek Połochajło.

30 czerwca ks. Aleksander Trojan obchodził 10. rocznicę kapłaństwa. Parafianie pożegnali księdza po trzech latach jego pracy w naszej parafii.

14-15 sierpnia w Częstochowie odbył się VI Światowy Dzień Młodych. W spotkaniu wzięła udział młodzież z całego świata. Z naszej parafii również bardzo liczna grupa młodych podążyła do Częstochowy w dwóch grupach (pieszo i koleją). Grupę pieszą prowadził Piotr Libner, a wyjazdową – Magdalena Olechno.

8 września w Kazimierzu Biskupim złożył wieczyste śluby zakonne w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy św. Rodziny kleryk z naszej parafii, Grzegorz Chudy.

W grudniu księża zamieszkali w nowym Domu Katechetycznym.

3.14

fig. 14 Widok wykończonej kaplicy w domu katechetycznym

Rok 1992

2 stycznia zmarł ks. Aleksander Oberc.

7 stycznia w katedrze wrocławskiej odbyła się msza pogrzebowa. Ks. Aleksander spoczął na cmentarzu przy ul. Bujwida.

2 lutego bogate w treść i piękne Jasełka w reżyserii Janiny Galek przedstawiła nam młodzież z Muchoboru Wielkiego.

Rekolekcje wielkopostne głosił ks. Stanisław Orzechowski – duszpasterz akademicki.

12 kwietnia Gorzkie Żale odbyły się z udziałem Chóru „Cantilena”.

Do I Komunii Świętej księża przygotowali 165 uczniów klas III z obu szkół podstawowych z naszej parafii.

9 czerwca ks. kard. Henryk Gulbinowicz udzielił sakramentu bierzmowania 134 młodym parafianom.

28 czerwca świętowano uroczyście odpust parafialny. Podczas dziękczynnej sumy O. Ludwik Plewiński, oblat z Popowic, w kazaniu przedstawił naszą Patronkę.

Pomieszczenia w domu parafialnym przy ulicy Greckiej zostały przekazane na inne cele: powstała apteka i gabinety lekarskie

(20 września po sumie zostały poświęcone w obecności parafian).

21 września odbyło się zebranie rady parafialnej w celu zapoznania się ze stanem utrzymania budynku, jego zagospodarowaniem, warunkami dzierżawy.

6 grudnia, jak co roku, odbyło się spotkanie św. Mikołaja z dziećmi, które otrzymały paczki ze smakołykami przygotowane przez ich rodziców.

Budowa kościoła

3 maja zostało zakończone geodezyjne wytyczenie fundamentów kościoła. 4 maja rozpoczęto budowę – ustawianie ław pomocniczych. 22 maja zabetonowano pierwszy odcinek fundamentów naszego kościoła. Na początku grudnia było już wyraźnie widać zarys ścian naszego kościoła.

Bóg Zapłać wszystkim, którzy swą pracą, ofiarą i modlitwą wypraszają błogosławieństwo w naszym budowaniu” – powiedział wówczas ks. proboszcz.

Rok 1993

21 lutego pan Roman Wajler rozpoczął zapisy chętnych do chóru parafialnego.

28 marca rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne, głosił je ks. Waldemar Irek – prof. naszego Seminarium Duchownego i Dziekan Duszpasterstwa Śląskiego Okręgu Wojskowego.

1 kwietnia 178 naszych parafian otrzymało z rąk ks. bp. Jana Tyrawy sakrament bierzmowania.

W maju dzieci klas III szkół podstawowych nr 28 i 32 przystąpiły do I Komunii Świętej.

27 czerwca odbyła się uroczystość odpustowa. Na wszystkich mszach świętych kazania głosił ks. dr Waldemar Irek, a sumę odpustową koncelebrowali księża: Marek Walczak i Antoni Drwiła. Przewodniczył ks. dr Zygmunt Jaroszek, proboszcz parafii Matki Bożej Ostrobramskiej we Wrocławiu.

Odwołano z parafii wszystkich dotychczasowych wikariuszy.

Na ich miejsce przybyli następujący księża: Grzegorz Potrykus, Stanisław Malinowski, Mirosław Kula.

7 sierpnia wyruszyła z Wrocławia XIII Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Z naszej wspólnoty parafialnej włączyła się w nią 30-osobowa grupka wraz z ks. Grzegorzem.

5 września odbyła się pielgrzymka do sanktuarium w Bardzie Śląskim. Udział wzięli w niej mężczyźni z naszej archidiecezji.

11 września ministranci z naszej parafii wybrali się na wycieczkę rowerową do Sobótki w okolicę góry Ślęży pod opieką ks. Grzegorza.

16 października wyruszyła piesza pielgrzymka do Trzebnicy. Z naszej parafii również dołączyła do niej grupa młodzieży.

22 listopada w święto św. Cecylii, patronki organistów i chórów, odprawiono mszę świętą w intencji chóru parafialnego, który powstał 4 marca 1993 roku.

Budowa kościoła

Prace posunęły się znacznie naprzód. 22 sierpnia zostało zarysowane murami główne wejście do kościoła.

Rok 1994

18 stycznia, jak każdego roku, rozpoczął się Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Wołanie naszych księży: „Nie ustawajmy w modlitwie o to, aby ochrzczeni w imię Jezusa Chrystusa odkrywali w Nim prawdziwe bohaterstwo”.

Utrwalone myśli wielkopostne naszych księży z 20 lutego: „Jeżeli szukamy, a powinniśmy szukać, naszej tożsamości chrześcijańskiej, tego, kim jesteśmy jako chrześcijanie, to musimy, jeszcze raz na nowo i jeszcze głębiej, spojrzeć na Matkę Chrystusa i na Jego Krzyż. (…) Musimy ciągle na nowo przeżywać trudna lekcję Chrystusowej Męki i wymagające słowa Jego Krzyża. (…) Nasza wiara wciąż domaga się „motywu pasyjnego”, który jest jej istotą, jej sercem, jej najgłębszą treścią”.

20 marca rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne, które poprowadził ks. dr Włodzimierz Wołyniec – duszpasterz Akademickiego Ośrodka Katedralnego.

Każdy 17 dzień miesiąca był szczególnym dniem, dniem przygotowania parafii na godne i owocne przyjęcie Matki Bożej, która w Jasnogórskim Obrazie nawiedzi kościół 17 października. Po mszy świętej wieczornej odbywała się adoracja Najświętszego Sakramentu do 21.00 zakończona Apelem Jasnogórskim.

Budowa kościoła

W kwietniu ks. proboszcz ogłosił: „Mamy nowy powód do radości i wdzięczności za wszystkich, którzy codzienną modlitwą i ofiarną pracą przyczynili się do tego, że z konstrukcją żelbetonową zaczynamy podchodzić pod strop kościoła”. Na początku maja zakupiono deski na rusztowanie i szalunki. Wydano 27 milionów złotych. Z okazji I Komunii Świętej rodzice dzieci przekazali na dalszą budowę 4,5 miliona złotych. 26 lipca podniesiono na mury stalowy dźwigar więźby dachowej.

8 maja siedmiu chłopców zostało uroczyście przyjętych do Koła Ministrantów i dopuszczonych do Służby Liturgicznej.

15, 21 i 29 maja dzieci z klas III szkół podstawowych nr 28 i 32 przystąpiły do I Komunii Świętej.

Przygotowane były przez ks. Grzegorza, Mirosława i Stanisława.

21 maja nasz parafianin, diakon Andrzej Jaremko, otrzymał święcenia kapłańskie, zaś 22 maja odprawił w parafii uroczystą mszę prymicyjną.

3.15

fig. 15 Msza św. prymicyjna księdza Andrzeja Jaremko

6 czerwca o godz. 17.00 grupa młodych parafian przystąpiła do sakramentu bierzmowania, którego udzielił ks. kardynał Henryk Gulbinowicz.

24 czerwca nasz parafianin, Piotr Bałtarowicz, otrzymał święcenia diakonatu.

Z końcem czerwca zostali przeniesieni do innych parafii nasi wikarzy: ks. Mirosław Kula, ks. Grzegorz Potrykus, ks. Stanisław Malinowski (posługiwali w parafii zaledwie rok). Z otwartymi ramionami powitano nowych, bardzo młodych księży: Stanisława Chłopeckiego (z bazyliki świdnickiej), Krzysztofa Hajduna (z parafii Chrystusa Króla w Dzierżoniowie), Aleksandra Jasiczka (z Góry Śląskiej).

4 października, w dniu św. Franciszka z Asyżu, ks. proboszcz Franciszek Skorusa obchodził swoje imieniny.

9-16 października – pierwsze misje święte w parafii. Misje prowadzili księża sercanie z Zakopanego.

17-18 października – przyjęcie w parafii Matki Bożej w Jej Jasnogórskim wizerunku.

3.16

fig. 16 Peregrynacja Obrazu MB Częstochowskiej 1994 r.- program

3.17

fig. 17 Peregrynacja Obrazu MB Częstochowskiej 1994 r.- program

3.18

fig. 18 Peregrynacja Obrazu MB Częstochowskiej 1994 r.

3.19

fig. 19 Tłumnie zgromadzeni wierni w prowizorycznie zadaszonym kościele

Budowa kościoła

Od 13 października msze święte podczas misji świętych i przyjęcia Obrazu Matki Bożej odbywały się w budowanym kościele, wciąż pozbawionym dachu.

25 grudnia, zgodnie z decyzją Rady Parafialnej, Pasterka po raz pierwszy została odprawiona w budującym się kościele.

Rok 1995

Od 17 lutego kleryk Ireneusz Kulig odbywał praktykę duszpasterską w naszej parafii.

Budowa kościoła

Prace przy budowie kościoła wznowiono 17 lutego. Wszystkie siły zostały skierowane na budowę stropu.

26 marca 11 chłopców przyjętych zostało do grona ministrantów.

2 kwietnia rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne. Nauki rekolekcyjne głosił ks. Mieczysław Łukaszczyk z parafii p. w. św. Katarzyny w Nowym Targu.

18 kwietnia o godz. 17.00 grupa 230 młodych parafian przystąpiła do sakramentu bierzmowania, którego udzielił ks. bp. Józef Pazdur.

7 i 14 maja o godz. 10.00 dzieci z klas III szkół podstawowych nr 28 i 32 przystąpiły do I Komunii Świętej.

19 maja odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne powstającego Koła Przyjaciół Radia Maryja.

28 maja o godz. 13.00 ks. Piotr Bałtarowicz, nasz parafianin, odprawił mszę prymicyjną w naszym kościele.

2 czerwca odbyła się uroczystość nadania Szkole Podstawowej nr 28 imienia gen. Leopolda Okulickiego (poprowadził ją ks. infułat Stanisław Pietraszko – kanclerz Kurii).

18 czerwca odbył się odpust w parafii, zaproszeni zostali goście honorowi: ks. dr Marian Biskup – rektor Wyższego Seminarium Duchowego we Wrocławiu, ks. Mieczysław Hałaszko OMI – proboszcz parafii na Popowicach, ks. Henryk Biechawski – z parafii z Gądowa, ks. Tadeusz Śmigielski z Muchoboru Wielkiego.

7-21 lipca odbył się obóz wypoczynkowy Liturgicznej Służby Ołtarza w Wąchabnie (dawne województwo zielonogórskie), którego organizatorem był ks. Stanisław Chłopecki; uczestniczyło w nim 40 osób.

Pielgrzymki, w których uczestniczyli nasi parafianie:

Jasna góra – parafianie szli z pieszą pielgrzymką wrocławską, która wyruszyła 8 sierpnia;

Bardo Śląskie – w maju ks. Aleksander wyjechał tam z dziećmi pierwszokomunijnymi;

Wambierzyce – ks. Krzysztof był z młodzieżą naszej parafii we wrześniu na dorocznym spotkaniu młodzieży dolnośląskiej;

Licheń – parafianie wyjechali z ks. Aleksandrem w październiku na pielgrzymkę autokarową do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej;

Trzebnica – w październiku młodzież pielgrzymowała pieszo z ks. Krzysztofem, a ministranci z ks. Stanisławem na rowerach

24 września parafię odwiedził ks. Zygmunt Jaroszek, który przed 15 laty pracował w parafii jako wikary.

Budowa kościoła

W bieżącym roku wykonano strop kościoła, który przykryto dachem. Na pokrycie dachu kupiono, za pół miliarda złotych, szwedzką blachę w kształcie dachówek. Komplet drzwi do kościoła został już zrobiony, z zamontowaniem trzeba czekać na zakończenie tynkowania.

15-22 października odbyły się misje intronizacyjne w pierwszą rocznicę misji świętych w naszej parafii. Prowadzili je misjonarze – ks. Tadeusz i ks. Zdzisław, księża sercanie. W czasie misji obchodziliśmy pierwszą rocznicę peregrynacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Dlatego 17 października o 20.30 odbył się specjalny Apel.

22-29 października obchodzony był Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.

22-29 października odbywał się tydzień misyjny pod hasłem „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody”. Kazania głosili księża oblaci, a ofiara składana na tacę została przekazana na misje święte.

20-23 grudnia – kwartalne Dni Modlitw o Życie Chrześcijańskie Rodzin.

Rok 1996

1 stycznia – ostatni dzień pobytu w parafii pielgrzymów Europejskiego Spotkania Młodych. W parafii gotowość przyjęcia 523 pielgrzymów wyraziło 156 rodzin. A w czasie Europejskiego Spotkania Młodych przybyło do parafii tylko 239 osób: z Polski (107 osób), z Ukrainy (21 osób), z Włoch (32 osoby), ze Skandynawii (22 osoby), z Węgier (40 osób), z Rumunii (4 osoby) i z Jugosławii (15 osób).

10 marca, na uroczystej mszy o godz. 10.40, 16 chłopców zostało przyjętych do grona ministrantów.

W dniach 24-27 marca odbyły się coroczne rekolekcje wielkopostne, tym razem pod przewodnictwem ks. Janusza Kurasia ze zgromadzenia księży salwatorianów.

30-31 marca ks. bp. Jan Tyrawa przeprowadził w parafii wizytację kanoniczną.

30 marca o godz. 17.00 grupa 121 młodych parafian przystąpiła do sakramentu bierzmowania, którego udzielił ks. bp. Jan Tyrawa.

16-18 kwietnia odbyło się w Rzymie spotkanie Rodziny Radia Maryja z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Z naszej parafii uczestniczyło w nim wielu członków Koła Przyjaciół Radia Maryja.

12 i 19 maja grupa 128 dzieci z klas III szkół podstawowych nr 28 i 32 przystąpiła do I Komunii Świętej. Do uroczystości przygotowywał je ks. Stanisław.

26 maja nasz parafianin, o. Rajmund (Andrzej Dziadkiewicz) o godz. 12.00 odprawił mszę prymicyjną. Na dewizę swojego kapłaństwa wybrał fragment z Listu św. Pawła do Galatów : „W czynieniu dobrze nie ustawajmy” (Ga 6,9).

3.20

fig. 20 Ksiądz Andrzeja Dziadkiewicza przygotowuje się do sprawowania mszy św. prymicyjnej w niewykończonej zakrystii kościoła

14 czerwca odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru Szkoły Podstawowej nr 28.

23 czerwca odbyła się uroczystość odpustowa i 30-lecie święceń kapłańskich proboszcza parafii, ks. kanonika Franciszka Skorusy. Kazania na wszystkich mszach świętych głosił o. Alojzy – redemptorysta.

30-31 lipca parafianie uczestniczyli w nawiedzeniu figury Matki Bożej Fatimskiej w naszym dekanacie.

4-14 sierpnia odbywał się obóz wypoczynkowy dla ministrantów w Chochołowie organizowany przez ks. Stanisława i dorosłych lektorów. Odwiedzili oni Dolinę Chochołowską, Kościeliską, Pięciu Stawów Polskich i zdobyli Kasprowy Wierch.

4 października nasz ksiądz proboszcz, Franciszek Skorusa, obchodził imieniny. Na mszy świętej o godz. 18.00 wierni składali mu życzenia. A wśród nich pani Zofia Cichoniowa, która już od lat życzenia układa w wierszyk. Oto fragment: „…Niech Ci zdrowie pięknie służy, Byś ten kościół wybudował duży; A my wszyscy pomagali i ofiary Ci składali…”.

17 października minęła druga rocznica peregrynacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Kazanie wygłosił ks. infułat Stanisław Turkowski. Siedemnastego dnia każdego miesiąca o godz. 21.00 odbywa się Apel Jasnogórski na pamiątkę peregrynacji obrazu.

Budowa kościoła

15 grudnia ks. proboszcz ogłosił, że budowa kościelnej wieży została zakończona i w następnych dniach zostanie zawieszony stary dzwon, który otrzymaliśmy z kościoła św. Henryka we Wrocławiu. Waży on 500kg i jest na nim napisane w języku łacińskim: „O Rex glorie veni cum pace”, co oznacza: „ O Królu chwały, przybądź nam w pokoju.” Otrzymaliśmy także w darze organy z kościoła św. Elżbiety przy ul. Grabiszyńskiej.

Rok 1997

W dniach 14 – 16 lutego odbyły się rekolekcje dla rodziców, nauki głosił ks. Stanisław Orzechowski.

Budowa kościoła

Dnia 25 lutego ukończono tynkowanie kościoła. Malarze przystąpili do białkowania ścian.

Od 9 marca, czyli czwartej niedzieli Wielkiego Postu, i w każdą następną niedzielę i święta, msze święte odbywają się w nowym kościele. Natomiast w dni powszednie – w kaplicy, ze względu na trwające wciąż roboty budowlane w kościele.

16 – 19 marca odbyły się rekolekcje wielkopostne pod przewodnictwem o. Andrzeja Łosia z Misyjnego Zgromadzenia Redemptorystów.

Budowa kościoła:

DOKUMENT POŚWIĘCENIA I WMUROWANIA KAMIENIA WĘGIELNEGO KOŚCIOŁA P. W. MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY WE WROCŁAWIU-MUCHOBORZE MAŁYM.

Uroczystość odbywa się Roku Pańskiego 1997, dnia 31 marca, w drugi dzień świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Jest to pierwszy rok bezpośredniego przygotowania do Jubileuszu 2000-lecia narodzenia naszego Zbawiciela – Jezusa Chrystusa, dziewiętnasty rok pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II – Papieża z Rodu Polaków, rok piątej Jego Pielgrzymki do Jego i naszej ojczyzny na 46. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, który będzie w naszym mieście w dniach 25 maja – 1 czerwca, rok kolejnych przemian zachodzących w Polsce i Europie po upadku komunizmu w 1989 r.

Ojciec Święty nazwał ten czas „czasem próby sumień Polaków”.

Nuncjuszem Stolicy Apostolskiej przy Rządzie Rzeczypospolitej Polskiej jest ksiądz arcybiskup Józef Kowalczyk.

Prymasem Polski jest ksiądz kardynał Józef Glemp, arcybiskup metropolita warszawski.

Arcybiskupem metropolitą wrocławskim jest ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz.

Biskupami pomocniczymi są: ks. biskup Józef Pazdur, ks. biskup Jan Tyrawa, ks. biskup Edward Janiak.

Dziekanem naszego dekanatu Wrocław-Zachód-Kozanów jest ks. prałat Dominik Mazan.

Pierwszym proboszczem Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest ks. kanonik R. M. Franciszek Skorusa.

Wikariuszami są: ks. Stanisław Chłopecki, ks. Krzysztof Hajdun, ks. Aleksander Jasiczek.

Organistą – p. Roman Wajler, kościelnym – p. Stanisław Lange.

Osiedle Muchobór Mały należało do parafii św. Michała Archanioła w Muchoborze Wielkim. W 1971 roku proboszcz Ks. Aleksander Oberc, kanonik Kapituły Wrocławskiej, przy pomocy Kurii Metropolitalnej kupił rozpoczętą budowę domu bliźniaczego przy ul. Greckiej 26/28. Budowę dokończono z przeznaczeniem na dom katechetyczny, w którym zrobiono także kaplicę mszalną.

W oparciu o istniejący dom katechetyczny z kaplicy mszalną o powierzchni 110 m2 metropolita wrocławski ks. arcybiskup Henryk Gulbinowicz erygował parafię w osiedlu Muchobór Mały w dniu 7 marca 1983 r.

Od początku istnienia parafii jeszcze przez ks. Oberca starania o pozwolenie na budowę kościoła i o właściwą jego lokalizację bardzo się wzmogły. Zbierano podpisy mieszkańców pod petycją do władz miejskich i wojewódzkich, a nawet do Sejmu – tylko jednostki nie podpisały. Wielkie zasługi w tych staraniach mają następujący parafianie: ś. p. Tadeusz Kuźniewski z ulicy Greckiej, ś. p. Wincenty Kupczak z ulicy Norweskiej; a z żyjących : p. Stanisław Lange z ulicy Klecińskiej, p. Katarzyna Żukrowska z ulicy Francuskiej, p. Teresa Kowalczyk z ulicy Strzegomskiej i wielu innych.

Po latach uciążliwych i upokarzających starań parafia otrzymała wskazanie lokalizacji dnia 30 kwietnia 1988 r., a pozwolenie na budowę domu katechetycznego dnia 28 czerwca 1990 r. 13 maja 1990 r., w niedzielę, zaczęliśmy odprawiać mszę świętą w nowej kaplicy o powierzchni 300 m2. W grudniu księża zamieszkali w nowym domu katechetycznym. 12 maja 1992 r. rozpoczęto wykopy pod fundamenty kościoła. 6 grudnia 1992 r. ukończono budowę fundamentów. 26 lipca 1994 r. podniesiono na mury stalowy dźwigar więźby dachowej. W 1996 r. zakończono mury, zwieńczono wieżę, zakończono krycie dachu, położono instalacje elektryczną i nagłaśniającą oraz, w części odgromowej, otynkowano wnętrze, założono okna i drzwi. Na wieży jest już dzwon ważący ok. 350 kg, który otrzymaliśmy za niewielką opłatą z kościoła św. Henryka we Wrocławiu. W magazynach mamy organy, które otrzymaliśmy w podarunku z kościoła św. Elżbiety z ul. Grabiszyńskiej.

Od 9 marca 1997 r. celebrujemy wszystkie msze święte i nabozeństwa w kościele. Do czasu poświęcenia kościoła trzeba położyć posadzkę, zrobić ławki, nastawę ołtarzową, ołtarz, żyrandole, kinkiety, kupić meble do zakrystii. Kościół nasz ma 1042 m2 powierzchni użytkowej.

Autorem projektu architektonicznego całej budowy jest ś. p. inż. architekt Erhard Kloza. Zmarł przed samym zakończeniem prac projektowych kościoła. Dokończyła projektowanie p. inż. architekt Matylda Miller.

Konstrukcje domu katechetycznego projektował inż. Stanisław Tomaszewski. Konstrukcje Kościoła – inż. Wiktor Dziembaj. Instalacje wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania – inż. Edward Stankiewicz, parafianin. Instalację elektryczną domu katechetycznego – inż. Dariusz Kuśmirek. Obsługę geodezyjną prowadzili inżynierowie: p. Czesław Nahrebecki i p. Janusz Bartosiewicz, parafianie.

Kierownikiem budowy jest p. Stanisław Międła, parafianin. Majstrem budowy jest p. Wojciech Skorusa – bratanek ks. proboszcza. Stalową konstrukcję więźby dachowej wykonał p. Marian Szczygieł, parafianin. Magazynierem i opiekunem budowy był p. Stanisław Lange – kościelny.

Środki finansowe pochodzą z ofiar parafian. Znaczną pomoc świadczą także krewni i znajomi ks. proboszcza ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Parafianie wykonali wiele prac własnymi rękami.

Kamień węgielny naszego kościoła stanowi cząstka skały z Ziemi Świętej – z Ogrodu Oliwnego i cząstka z fundamentów Bazyliki św. Piotra w Rzymie oraz kamień z Grobu Bożego ofiarowany przez ks. dziekana.

Poświęcenia i symbolicznego wmurowania dokonuje Jego Eminencja ks. kardynał Henryk Gulbinowicz w 22. roku pasterzowania Archidiecezji Wrocławskiej.

Na tę uroczystą chwilę zostali zaproszeni liczni księża i wszyscy parafianie.

Dokument ten podpisał:

+ Henryk Kardynał Gulbinowicz

metropolita wrocławski

31 marca, w drugi dzień świąt Wielkiej Nocy, na mszy świętej o godz.13.15 ks. kard. Henryk Gulbinowicz dokonał uroczystego poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego.

3.21

fig. 21 Zaproszenie Parafian na uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego

3.22

fig. 22 Poświęcenie kamienia węgielnego naszego kościoła

11 maja grupa około 100 dzieci z klas III szkół podstawowych nr 28 i 32 przystąpiła do I Komunii Świętej.

17 maja odbyła się msza prymicyjna ks. Ireneusza Bakalarczyka (o. Juranda – bernardyna).

3.23

fig. 23 Ksiądz prymicjant Ireneusz Bakalarczyk udaje się do ołtarza

18 maja ks. Piotr Libner odprawił mszę św. prymicyjną.

W dniach od 25 maja do 1 czerwca odbywał się we Wrocławiu 46. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Hasłem przewodnim był fragment Listu św. Pawła do Galatów: „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus”. W naszej parafii odbywały się specjalne msze święte i nabożeństwa.

22 czerwca odbył się odpust parafialny. Kazania na wszystkich mszach głosił redemptorysta, o. Andrzej Łoś.

Z dniem 25 czerwca został odwołany ks. Aleksander Jasiczek po trzech latach pracy. W dzień uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła powitano w parafii nowego wikarego, ks. Dariusza Cedro.

3.24

fig. 24 Artykuł opublikowany w „Gościu Niedzielnym” dnia 29 czerwca 1997 r. mówiący o budowie naszego kościoła

3.25

fig. 25 Artykuł opublikowany w „Gościu Niedzielnym” dnia 29 czerwca 1997 r. mówiący o budowie naszego kościoła

12 i 13 lipca Wrocław został zalany przez powódź stulecia. W parafii organizowane były zbiórki pieniędzy z pomocą dla powodzian, a w szkołach miejsca noclegowe.

Budowa kościoła

W kwietniu pomalowano ściany, w czerwcu zakończono układanie posadzki w prezbiterium, we wrześniuprzystąpiono do wykonywania instalacji ogrzewania. 10 września wykonano wylewki pod płytki posadzkowe-gresowe w nawach kościoła. W grudniu trwały prace kończące wykonywanie opaski drenażowej i odprowadzanie wody z rynien dachu kościoła.

13 lipca na IV Spotkanie Młodych w Wołczynie k. Kluczborka udała się grupa młodzieży z parafii.

30 listopada na mszy wieczornej odbyło się misterium słowno-muzyczne pt. „Największy dar – Eucharystia” w wykonaniu artystów scen wrocławskich.

Rok 1998

W tym roku papieża Jana Pawła II nadał ks. Franciszkowi Skorusie tytuł prałata.

3.26

fig. 26 Dokument stwierdzający nadanie tytułu Prałata Proboszczowi Ks. Franciszkowi Skorusie

8 marca dziewiętnastu młodszych ministrantów otrzymało kołnierze ministranckie na znak, że są już pełnoprawnymi sługami świętej liturgii.

15 marca 21 młodych chłopców zostało ustanowionych ministrantami młodszymi.

29 marca-1 kwietnia odbywały się rekolekcje wielkopostne, które głosił ks. Roman Maryński, pracujący w Metropolitalnym Sądzie Duchownym.

5 maja o godz. 17.00 grupa młodych parafian przystąpiła do sakramentu bierzmowania, którego udzielił ks. kard. Henryk Gulbinowicz.

24 maja grupa dzieci z klas III szkół podstawowych nr 28 i 32 przystąpiła do I Komunii Świętej. Za przygotowanie byli odpowiedzialni ks. Krzysztof i ks. Stanisław.

Budowa kościoła

Na odpust zostały wylane schody przed wejściem do kościoła.

14 września minęła trzecia rocznica ustawienia krzyża na wieży kościoła.

7 października przywieziono piec do ogrzewania kościoła zakupiony za niecałe 19 tys. złotych.

29 listopada właściciele przedsiębiorstwa handlowo-usługowego „Hala Strzegomska”, państwo Korczakowie, złożyli ofiarę pieniężną na instalację grzewczą kościoła, z okazji otwarcia drugiego co do wielkości Polskiego Centrum Handlowego we Wrocławiu.

Pielgrzymki, w których uczestniczyli nasi parafianie:

Jasna Góra – parafianie szli z pieszą pielgrzymką wrocławską, która wyruszyła 7 sierpnia;

Bardo Śląskie – 15 sierpnia nasze parafianki, jak co roku, udały się na pielgrzymkę kobiet do sanktuarium Najświętszej Marii Panny Strażniczki Wiary;

Wambierzyce – 20 września młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania pielgrzymowała na doroczne spotkanie młodzieży dolnośląskiej;

Licheń – parafianie wyjechali 10 października autokarem do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej.

We wrześniu miesięczną praktykę duszpasterską odbywał kleryk V roku – Michał Małkiewicz.

Rok 1999

17 stycznia w naszym kościele odbyły się Jasełka przedstawiane przez dzieci ze szkoły nr 32, a przygotowane przez nauczycielkę Barbarę Roszkiewicz i katechetkę Barbarę Kołodziej.

W styczniu w całym Kościele obchodzony był Dzień Chorych na Trąd.

21-24 marca odbyły się rekolekcje wielkopostne. Przewodniczył im ojciec paulin z Jasnej Góry – o. Melchior Królik.

1-2 maja odbył się we Wrocławiu Ogólnopolski Misyjny Kongres Młodych. Młodzież z naszej parafii, która chciała wziąć udział w Kongresie, spotkała się 12 kwietnia w salce katechetycznej, by omówić przebieg Kongresu Młodych i zorganizować noclegi dla gości w naszej parafii. Z noclegu skorzystało 140 osób z całej Polski.

W związku z pielgrzymką do ojczyzny Jana Pawła II, 1 czerwca w całym kraju rozpoczęły się rekolekcje ewangelizacyjne (również w naszej parafii). Piątek – 4 czerwca – był dniem postu i pokuty.

5 czerwca Ojciec Święty rozpoczął swoją najdłuższą pielgrzymkę do ojczyzny. Był z nami aż do 17 czerwca. Wielu parafian udało się na spotkanie z Ojcem Świętym.

19 września wyruszyła pielgrzymka autokarowa z ks. Dariuszem Cedro do Wambierzyc, na doroczne (XX) Spotkanie Młodzieży. Hasło tego pielgrzymowania brzmiało: „Z Maryją w trzecie tysiąclecie”. W tym samym dniu ojciec misjonarz ze Zgromadzenia Księży Oblatów, o. Jarosław Pachocki, głosił na wszystkich mszach św. kazania i rozprowadzał kalendarze misyjne.

26 września wspólnota „Emmanuel” zorganizowała ośmiotygodniowe seminarium pogłębienia wiary, które poprowadził ks. prof. Andrzej Siemieniewski (obecnie biskup sufragan wrocławski).

17 października młodzież przygotowująca się do bierzmowania wzięła udział w pieszej pielgrzymce do grobu św. Jadwigi w Trzebnicy.

Budowa kościoła

Na przełomie października i listopada wykonano ogrodzenie terenu budowy naszego kościoła. Uprzątnięto plac kościelny, zabetonowano słupki i ustawiono płot. Pracę wykonali panowie oraz młodzież przygotowująca się do bierzmowania.

Ofiara złożona przy okazji opłatków i ofiara kolędowa przeznaczone były na wyposażenie naszego kościoła, tj. na nastawę ołtarzową, ołtarz, balaski, organy oraz dzwony. Wystrój kościoła w wymienioneelementy przewidziano na początek roku 2000.

26 grudnia przywieziono dębowe deski na kolejną partię ławek do naszego kościoła.

19 grudnia archidiecezjalne radio „Rodzina” transmitowało z naszego kościoła mszę świętą dla młodzieży o godz. 9.30.

Rok 2000

25 stycznia Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Emmanuel” zaprosiła parafian na mszę świętą i adorację. Koncelebrze przewodniczył o. Bogdan Waliczek – przeor ojców paulinów z Wrocławia.

Budowa kościoła

3.27

fig. 27 Księża wraz z klerykami podczaswnoszenia dzwonu do kościoła

W lutym dostarczono pozostałe dwa dzwony. Jeden waży 260 kg, a drugi 100 kg. Kosztowały 15000 zł. Przy okazji bierzmowania zostały poświęcone, a następnie wciągnięte na wieżę. 6 lutegomłodzież i panowie pomogli przy porządkowaniu kościoła i wnieśli ciężkie elementy organów na chór. Na początku marca zakupiono i przywieziono deski dębowe na kolejną partię ławek. 2 lipca postawiono marmurową chrzcielnicę, ambonkę, ołtarz oraz marmurowe balaski. Już w lipcu można było grać na nowych organach, chociaż jeszcze nie do końca wyremontowanych. 6 sierpnia był gotowy kolejny witraż zamontowany w oknie przeciwległym do ołtarza. 10 września założono elektryczny napęd dzwonów kościelnych. 1 października pojawił się kolejny witraż, po lewej stronie w prezbiterium, który został ufundowany przez pana Józefa Kupczaka z USA (syn naszego parafianina), również fundatora części żyrandoli i kinkietów.

Misje Wielkiego Jubileuszu nasza parafia rozpoczęła w imię Trójcy Przenajświętszej 12 marca. Trwały one cały tydzień, do 19 marca. Misje prowadzili: o. Jan Stec i o. Bogdan Bańdura, redemptoryści z Głogowa.

Budowa kościoła

30 kwietnia w naszym kościele poświęcono nowy, namalowany na płótnie farbami olejnymi, obraz „Jezu ufam Tobie”. Namalował go Edward Gebla, a ufundowała Helena Dumanowska. Ramę do obrazu ufundowała rodzina państwa Śledzińskich.

2 kwietnia ks. kard. Henryk Gulbinowicz udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z naszej parafii oraz poświęcił trzy nowe dzwony. Podczas konsekracji dzwony ustawione były na specjalnie wykonanych stojakach. Po poświęceniu zostały poruszone przez ks. prałata, ks. Krzysztofa i ks. Dariusza – wydały swój piękny, czysty, metaliczny, donośny dźwięk.

3.28

fig. 28 Dzwony specjalnie przystrojone na uroczystość poświęcenia

Budowa kościoła

Dzwon pierwszy – Henryk III – oznaczony jest herbem ks. kardynała i nosi nazwę „Henryk III Kardynał Metropolita Wrocławski”, z drugiej strony widnieje popiersie Jana Pawła II i nazwa „Jan Paweł II Totus Tuus”. Dzwon ten ufundowała parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy z okazji Jubileuszu R.P. 2000 oraz 1000-lecia Archidiecezji Wrocławskiej. Dzwon drugi – św. Franciszek – posiada wizerunek św. Franciszka i napis „Św. Franciszku, módl się za nami”. Z okazji 35. rocznicy kapłaństwa dzwon ufundował ks. prałat Franciszek Skorusa oraz jego wikariusze: ks. Krzysztof Hajdun, ks. Stanisław Chłopecki i ks. Dariusz Cedro.

Dzwon trzeci – Św. Wojciech – posiada wizerunek św. Wojciecha i napis „Św. Wojciechu, patronuj nam na nowe tysiąclecia wiary”. Na wieży naszego kościoła od 1996 roku znajduje się czwarty dzwon, na którym jest łaciński napis, który w tłumaczeniu na j. polski brzmi: „O, królu chwały, przybądź nam w pokoju”.

7 czerwca odbyła się msza święta w intencji Radia Maryja z okazji piątej rocznicy powstania Koła Przyjaciół Radia Maryja w naszej parafii.

13 czerwca po mszy świętej wystąpił Chór Kameralny muzyki kościelnej „Chorał” z Kijowa.

25 czerwca odszedł z naszej parafii ks. Stanisław Chłopecki i został ustanowiony proboszczem w nowo utworzonej parafii p. w. św. Siostry Faustyny w Górze Śląskiej. Na jego miejsce został powołany ks. Janusz Szwiec z parafii p. w. Bożego Ciała w Międzylesiu.

Budowa kościoła

17 września ks. proboszcz oznajmił, że nasze dzwony są już na swoim miejscu i trzy razy dziennie tj. o 6:00, 12:00, 17:30, będą przypominać nam o celu naszego trudu życiowego. Po interwencji kilku mieszkańców osiedla zaniechano uruchamiania dzwonu o godz. 6.00 rano.

Przygotowanie do jedynego w historii naszej parafii wydarzenia, do konsekracji kościoła, odbyło się22 października. Na wszystkich mszach świętych kazania głosił ks. Marian Biskup – rektor naszego seminarium duchownego. Modlono się wówczas w intencji należytego przygotowania uroczystości, jak również za bliźnich z naszego osiedla, którzy ustali w dążeniu do Boga.

Konsekracja nowego Kościoła odbyła się 29 października. Mszy świętej o godz. 13:30 przewodniczył ks. kard. Henryk Gulbinowicz z udziałem ks. bp. Jana Tyrawy oraz wielu księży. Od godz. 13 na placu przed kościołem gromadzono się, by godnie powitać szacownych gości i księży, na czele z ks. kardynałem i ks. biskupem. W kościele oficjalnie powitali ks. kardynała przedstawiciele wspólnoty parafialnej. Podczas mszy świętej ks. prałat nawiązał do wczesnej historii naszego kościoła, mówił o ofiarach parafian, o załatwianiu miejsca pod budowę kościoła, o zbieraniu podpisów dla poparcia dążeń parafii, o wielkiej wytrwałości w pokonywania progów i drzwi do różnych biur i urzędów. Przywitał projektantów, wspomniał projektanta Erharda Klozę, który na łożu śmierci jeszcze rysował ostatnie karty projektu. Przypomniał, że ks. kardynał poświęcił i wmurował w 1997 r. kamień węgielny, pomagał również zaprojektować wystrój naszego kościoła, a przez konsekrację dopełnia teraz swej apostolskiej, fundamentalnej misji. Na uroczystą konsekrację kościoła przybyli: proboszcz z Chochołowa wraz z księżmi pochodzącymi z rodzinnej parafii naszego ks. prałata, księża koledzy ze średniej szkoły, koledzy księża, z którymi studiował i pracował, jak również ośmiu księży pochodzących z naszej parafii

Oprócz tego goszczono również księży z sąsiedniego dekanatu i z sąsiednich parafii. Na uroczystość przybyła także liczna rodzina naszego ks. prałata z Dallas, z Nowego Jorku i Chicago, która wspomagała ks. proboszcza duchowo i materialnie. Podczas mszy konsekracyjnej ks. kardynał dokonał poświęcenia kościoła, ołtarz i organów; następnie umieścił w grobie pod ołtarzem relikwie bł. Honorata Koźmińskiego. Poświęcił też tablice pamiątkowe i dokonał namaszczenia 4 filarów. Ks. Kardynał, kończąc mszę konsekracyjną, powiedział: „Przyjmijcie znak krzyża, który w Trójcy jedyny będzie Was wspierał, chronił, pocieszał”.

3.29

fig. 29 Ks. kard. Henryk Gulbinowicz namaszcza ołtarz Krzyżmem św. podczas konsekracji w 2000 r.

3.30

fig. 30 Namaszczenie filarów kościoła