Apostolstwo Dobrej Śmierci

apostolstwo_MBApostolstwo Dobrej Śmierci zwane także Stowarzyszeniem Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci jest zrzeszeniem modlitewnym, które przypomina o potrzebie dobrego przygotowania się do ostatecznego spotkania z Bogiem. Członkowie ADS szczególne nabożeństwo żywią do Matki Bożej Bolesnej i Św. Józefa.

Polską filię stowarzyszenia zatwierdził 30 maja 1987r. Prymas Polski Kard. Józef Glemp, a opiekunami zostali Misjonarze Świętej Rodziny w Górce Klasztornej.

Oficjalnie w naszej parafii, dzięki aprobacie obecnego Księdza Proboszcza, ADS powstało w 2015 r., chociaż już od kilku lat kilkanaście osób było członkami Apostolstwa przy Parafii Świętego Augustyna, a kontakt ze stowarzyszeniem utrzymywało między innymi poprzez prenumeratę kwartalnika „Nadzieja i Życie”.

Członkowie Apostolstwa poprzez swoje modlitwy i ofiary pragną wyjednać: dla wiernych katolików – wytrwanie w łasce uświęcającej, dla obojętnych religijnie i grzeszników – łaskę nawrócenia, dla wszystkich dobrą i świętą śmierć.

Stowarzyszenie czci w szczególny sposób cierpienia Matki Bożej, której święto obchodzimy 15 września jako dzień liturgicznego wspomnienia Matki Bożej Bolesnej. W tym dniu uczestniczymy w Adoracji Najświętszego Sakramentu, odmawiamy Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej oraz bierzemy udział we Mszy Św. w intencjach naszej wspólnoty.

Obecnie do Apostolstwa w naszej parafii należy 21 osób. Opiekunem jest ks. Zbigniew Orda, a zelatorką Barbara Florczak.