Schola Liturgiczna

Schola Liturgiczna powstała w styczniu 2017 roku. Celem jej działalności jest służba muzyczna w czasie sprawowania liturgii w tutejszej wspólnocie parafialnej, tj. prowadzenie śpiewu podczas Mszy świętych i nabożeństw, wykonywanie utworów o charakterze liturgicznym, wśród których szczególne miejsce zajmuje chorał gregoriański, wyrabianie wrażliwości na piękno muzyki kościelnej i dbałość o jej czystość i świętość. Schola przygotowuje utwory jednogłosowe i polifoniczne. Schola liczy kilkunastu członków w wieku od kilkunastu do pięćdziesięciu lat, a więc jest grupą wielopokoleniową. 

Wszystkich chętnych, pragnących dołączyć do tej grupy, zapraszamy na cotygodniowe próby, które odbywają się w każdy czwartek,w auli parafialnej, w godzinach: 19:00- 20:30.