Bierzmowanie

I.    O Bierzmowaniu
Bierzmowanie

„A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu,
On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.”
(J 14,26)

 

 

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty udziela się człowiekowi ochrzczonemu jako Dar i umacnia go aby swoją wiarę mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył. Człowiek zostaje obdarowany siedmioma darami:

 • Dar Mądrości – by uznać, że Bóg jest miłością
 • Dar Rozumu – by rozumieć prawdy wiary
 • Dar Rady – by podejmować właściwe decyzje
 • Dar Męstwa – by bronić wartości
 • Dar Umiejętności – by dostrzegać Boga w świecie
 • Dar Pobożności – by doskonalić relacje z Bogiem i ludźmi
 • Dar Bojaźni Bożej – by być ufnym.

Skutki bierzmowania są następujące:

 • udoskonala łaskę chrztu,
 • głębiej zakorzenia nas w synostwie Bożym,
 • ściślej jednoczy nas z Chrystusem,
 • pomnaża w nas dary Ducha Świętego,
 • udoskonala naszą więź z Kościołem,
 • umacnia do świadczenia o wierze chrześcijańskiej słowem i czynem.

Zwyczajnym szafarzem bierzmowania jest biskup. W pewnych okolicznościach bierzmować może kapłan upoważniony do tego przez prawo kościelne. Istotny obrzęd bierzmowania składa się z trzech elementów wykonywanych równocześnie. Są to:

 • namaszczenie olejem Krzyżma na czole ochrzczonego,
 • nałożenie ręki biskupa na jego głowę,
 • słowa: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.

Bierzmowanie, podobnie jak chrzest, nie może być powtarzane ze względu na niezatarty charakter czyli znamię Chrystusa, które wyciska na duszy chrześcijanina.

II.    W naszej parafii

 1. Czas udzielania Bierzmowania:
  Bierzmowanie dla młodzieży w naszej parafii odbywa się raz na dwa lata.
  W tym roku odbędzie się 15 maja 2016 r. w niedzielę  Zesłania Ducha Świętego o godz. 18.00.
  Osoby dorosłe, które pragną przyjąć ten sakrament proszone są o zgłoszenie się do Centralnego Ośrodka Przygotowania Osób Dorosłych do Sakramentu Bierzmowania w Archidiecezji Wrocławskiej przy ul. Katedralnej 4 we Wrocławiu.
 2.  Przygotowanie do Bierzmowania:
  Do przyjęcia sakramentu bierzmowania młodzież przygotowuje ks. Tomasz Głodowicz.
  Spotkania formacyjne odbywają się raz w miesiącu po wieczornej Mszy Św. w niedziele.