Diakonia muzyczna

Muzyka jest pięknem tworzącym wspólnotę. Święty Augustyn stwierdza: „kto śpiewa, ten dwa razy się modli”. Dlatego muzyka w liturgii posiada wymiar znaku sakramentalnego, pobudza do głębszej modlitwy. Nie chodzi tutaj więc tylko o melodię, ale także o treść. Śpiew ma wpływać na człowieka nie tylko pod względem estetycznym ale także przede wszystkim religijnym.

Nasza Diakonia Muzyczna powstała w 2011 r. Jej celem jest formacja wewnętrzna swoich członków poprzez doskonalenie warsztatu muzycznego (znajomość muzyki i liturgii), pogłębianie ducha modlitwy. Diakonia posługuje na spotkaniach Ruchu Światło-Życie w parafii oraz na Mszach świętych.

Animatorem diakonii jest Piotr Kowalczyk.

Spotkania odbywają się w środy o godz. 19.00 oraz w niedziele o godz. 16.00