Nieustający Różaniec

Od 2018r. w naszej Parafii istnieje Wspólnota Nieustającego Różańca. Jej dniem modlitw jest każdy 6. dzień miesiąca.

Różaniec Wieczny czyli Nieustający jest jednym ze sposobów niesienia duchowej pomocy potrzebującym jest. Założony on został w pierwszej połowie XVII w., pierwszy w Bolonii, drugi we Florencji. Nabożeństwo to objęło miasta i wioski. Należeli do niego nawet papieże, kardynałowie i biskupi. Stolica Apostolska powagą papieża Aleksandra VII zatwierdziła Różaniec Wieczysty w roku 1656. Najstarsze księgi Różańca Wieczystego w Polsce znajdują się w kościele oo. Dominikanów w Krakowie, a prowadzone są od roku 1738.

Należący do wspólnoty modlą się przede wszystkim:

• o nawrócenie grzeszników,

• o pomoc konającym,

• o pomoc zmarłym przebywającym w czyśćcu,

• w innych ważnych intencjach diecezjalnych czy parafialnych.

Nieustający Różaniec polega na tym, że jest odmawiany dniem i nocą bez przerwy. Członkowie składający Bogu daninę nieustającej modlitwy, mają ustaloną zawsze tę samą godzinę, ten sam dzień i tę samą część Różańca. Jest to nie tylko modlitwa nieustająca, ale i ofiarna. To nieustanny hymn uwielbienia i dziękczynienia, przebłagania i prośby zanoszonej do Boga przez Niepokalane Serce Maryi. Włączenie się w krąg Nieustającego Różańca jest dla nas wielką pomocą w życiu, gdyż przychodzi ona ze strony wszystkich, którzy w świecie podjęli tę modlitwę. Sam tylko Bóg wie, jak rozstrzygają się ludzkie losy w ostatniej godzinie, najcięższej i najbardziej dramatycznej.