Krąg biblijny

BibliaChrześcijanie powinni dobrze znać Księgę, która jest podstawą ich życia. Słowo Boże jest czytane w kościele podczas Mszy Św. Niemniej jednak ważne jest aby osobiście pochylać się nad świętym tekstem i zastanawiać jak można wprowadzić treść nauczania biblijnego do swojego życia. Stąd przed kilkoma laty zrodziła się idea powstania kręgu biblijnego w naszej parafii. Założycielem i pierwszym opiekunem kręgu był ks. Adam Stefan. Podpierając się bogatą literaturą i osobistą wiedzą wyjaśniał zawiłości tekstu.

Obecnie spotkania są we wtorki o godz. 19.00. Spotkania odbywają się co dwa tygodnie. Prowadzi je ks. Tomasz Głodowicz.

Schemat spotkania Kręgu:
•    Modlitwa do Ducha Świętego o zrozumienie tekstu.
•    Wprowadzenie ogólne do danej księgi.
•    Czytanie fragmentu Biblii.
•    Wprowadzenie w zagadnienia związane z tekstem. Wyjaśniamy sobie jego znaczenie.
•    Postawienie pytań dotyczących realizacji Słowa w życiu.
•    Dzielenie się realizacją w ramach małych grup.
Celem spotkań jest nie tylko poznanie Biblii, ale uczynienie z niej Księgi, która jest światłem dla życia.

Przydatne linki:
http://www.biblia.deon.pl
http://www.biblista.pl