Duszpasterze

Proboszcz

Ks. dr Zbigniew ORDA – ust. 2014
święcenia kapłańskie 27 V 1995 Wrocław

Wikariusze

Ks. mgr Daniel Nowakowski – ust. 2023  święcenia kapłańskie 30 V 2009 Wrocław

Ks. mgr Michał Wereta- ust. 2022 święcenia kapłańskie 22 V 2021 Wrocław