Wspólnota Różańcowa

Stowarzyszenie Żywego Różańca oraz Nieustannego Różańca Papieskiego

rozaniec_paulina
Matka Żywego Różańca – sługa Boża Paulina Jaricot

„Kochałam Jezusa Chrystusa ponad wszystko na ziemi i z miłości ku Niemu bardziej niż samą siebie kochałam wszystkich, którzy byli obciążeni pracą lub cierpieniem”.
(sługa Boża Paulina Jaricot)

W ciągu kilku lat stała się jedną z największych postaci Kościoła w XIX w. Chciała ratować świat. Założyła wielkie Dzieła Rozkrzewiania Wiary, w tym Żywy Różaniec (1826r.), które papież Pius XI w 1922 r. uczynił Papieskimi Dziełami Rozkrzewiania Wiary (PDRW). Stwierdzając heroiczność cnót Pauliny Jaricot papież Jan XXIII ogłosił ją Sługą Bożą 25 lutego 1963 r.

09.01.2016 r. minęła 154 r. śmierci Sługi Bożej Pauliny. Módlmy się o cud za Jej wstawiennictwem i Jej rychłą beatyfikację.

Nasza Wspólnota rozpoczęła swoją działalność na początku lat osiemdziesiątych, w Muchoborze Wielkim. Z chwilą powstania naszej parafii mieliśmy już kilka Róż. Na przestrzeni lat zawiązywały się kolejne. Do maja 2007 r. było 10 Róż, a każda liczyła 15 osób. Kiedy Ojciec Św. Jan Paweł II ustanowił IV część Różańca rozwiązano jedną Różę, aby uzupełnić pozostałe, które powinny liczyć po 20 osób. Od 9 maja 2010 r. jest 8 Róż: 1 męska,6 żeńskich, 1 mieszana. Niestety nie wszystkie są pełne, gdyż osoby chorują, umierają, wyjeżdżają, a trudno znaleźć chętnych do podjęcia tego modlitewnego trudu – obecnie liczymy 147 osób.

Każda Róża ma swojego Patrona. Róża I-Św.Franciszek z Asyżu (liczy 19 osób), R. II-Św.Elżbieta (14 osób), R. III-Św.Jadwiga (19 osób), R. IV-Św.Stanisław Kostka (19 osób), R. V-Św.Józef (20 osób), R.VI-Św.Antoni Padewski (20 osób), R.VII-Św.Ojciec Pio (18 osób), R.VIII-Św.Krzysztof (18 osób). Na czele każdej Róży jest zelator i dwóch zastępców, którzy współpracują z zelatorką główną. Od 6.09.2009 r. jest nią Bernardyna Krzyżoś. Opiekę duchową pełni ks. proboszcz Zbigniew Orda. W każdą I niedzielę miesiąca o 17.00 jest zmiana Tajemnic Różańcowych, które prowadzi przeważnie ks.Proboszcz. Po wspólnej modlitwie, omówieniu intencji i poświęceniu tajemnic zelatorka przedstawia ogłoszenia. Są to informacje o podejmowanych inicjatywach, o zamówionych Mszach Św., o rocznicach i świętach, o możliwości uzyskania odpustu, o śmierci i pogrzebie członków Żywego Różańca, przedstawia nowe osoby wstępujące do Wspólnoty, koordynuje zbieranie składek, rozdzielanie ich, wspieranie misji, możliwości uczestniczenia w pielgrzymkach, procesjach,czuwaniach i adoracjach modlitewnych oraz innych inicjatywach w kościele.

W I sobotę grudnia 2008r. zainicjowaliśmy Msze święte wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi. O modlitwę zadośćuczynienia prosiła Maryja siostrę Łucję podczas objawień 10.12.1925r. Obiecała wówczas: „Przybędę w godzinę śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia”. W każdą I sobotę miesiąca po mszy świętej o godz. 7.00 odmawiamy różaniec fatimski wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy całego świata. W czerwcu 2009r. włączyliśmy się w modlitwę Wielkiej Nowenny Fatimskiej, która trwać będzie do 2017 r. (stulecie Objawień). Oprócz spowiedzi, Komunii Św. i różańca wynagradzającego Niepokalanemu Sercu Maryi odmawiamy raz w tygodniu modlitwę Wielkiej Nowenny Fatimskiej wg słów aktu zawierzenia Jana Pawła II z 1984r.

Swoją modlitwą obejmujemy cały Kościół Święty, intencje ogólne i misyjne Ojca Świętego, kapłanów, nasze rodziny i przyjaciół, chorych, cierpiących, zagubionych, dzieci i młodzież oraz zmarłych. Pośród nas jest wiele osób, które codziennie uczestniczą we Mszy Św. W każdy czwartek tygodnia zbiera się grupa osób po Mszy Św. porannej przed obrazem Pana Jezusa Miłosiernego, aby odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego w int. Ojca Św., kapłanów, nowych powołań, naszych rodzin, za chorych, cierpiących oraz zmarłych. Obejmujemy czuwaniem modlitewnym wszelkie adoracje, procesje, czuwania dekanalne, wieczyste, wielkopostne. Wspieramy inicjatywy innych Wspólnot, np. uczestniczymy w Drodze Krzyżowej ulicami osiedla, opiekujemy się nagrobkiem zmarłego pierwszego proboszcza – ks. prałata Franciszka Skorusy, dołączamy do pielgrzymek.

Każdego roku, w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny wielu członków podejmuje duchową adopcję dziecka poczętego, która trwa 9 miesięcy. W październiku 2011r. 21 osób z  Żywego Różańca włączyło się w modlitwę Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę. Od 11.11.2014r. co miesiąc zamawiamy mszę świętą w intencji Ojczyzny.

Mamy wielki szacunek dla naszych kapłanów, oprócz codziennej modlitwy osobistej i czwartkowej zamawiamy Msze św. Imieninowe i Jubileuszowe dziękując Panu Bogu za Ich powołanie i posługę w naszej parafii.

Pismem formacyjnym jest miesięcznik „Różaniec”, którego red. naczelnym jest ks. Szymon Mucha. Jest on twórcą  konspektu spotkań i „zmiany tajemnic”, aby były ujednolicone w całej Polsce. Od 2012r. ks. Szymon jest także Krajowym Moderatorem Żywego Różańca. Przyczynił się do uporządkowania różnic w Kołach Różańcowych w Polsce. Podczas obrad konferencji Episkopatu Polski w październiku 2012r. został powołany delegat Episkopatu d/s Stowarzyszenia Żywego Różańca – ks. arcybiskup Wacław Depo. W Roku Wiary został wydany statut Żywego Różańca, w którym są zawarte prawa i obowiązki jego członków. Także w tym roku powstał Hymn Żywego Różańca, którego słowa napisał bp. J. Zawitkowski a muzykę ks. W. Kądziela. Od 01.06.2013r. odbywają się Ogólnopolskie Pielgrzymki Żywego Różańca na Jasną Górę, w pierwszą sobotę czerwca. Nasza Wspólnota uczestniczyła w I i II pielgrzymce, a we wrześniu 2015r. zorganizowaliśmy  wyjazd do Barda Śląskiego dołączając do III Diecezjalnej Pielgrzymki Żywego Różańca.

SONY DSC

W 2014r. zostały zakupione i wypisane legitymacje dla wszystkich Członków Stowarzyszenia. 7.10.2014r. w święto Królowej Różańca Świętego, po Mszy Świętej wieczornej były one  uroczyście wręczone przez ks. kanonika Zbigniewa Ordę członkom naszej Wspólnoty. Uroczystość odbyła się w auli Domu Parafialnego przy kawie, herbacie i własnoręcznych wypiekach.

W październiku 2015r. przyjechała do naszego kościoła z dalekiej Fatimy upragniona figura Matki Bożej, która została uroczyście wniesiona w dniu 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, przez sześciu uczestników pielgrzymki, którzy ją zakupili. Od 13 maja 2016r. będą się odbywały w naszym kościele Nabożeństwa Fatimskie z procesyjnie niesioną figurą Matki Bożej.

Wspolnota_Rozancowa_ 2008
Wspólnota Żywego Różańca w 2008 r.