Relikwie świętych

Już tradycją naszej Parafii stał się obrzęd wprowadzenia Relikwii Świętych i Błogosławionych, którym zazwyczaj kończą się rekolekcje wielkopostne czy też adwentowe. W pierwsze Relikwie nasza Parafia wzbogaciła się w dniu konsekracji kościoła czyli 29 października 2000 roku. Były to Relikwie bł. Honorata Koźmińskiego, wmurowane w podstawę ołtarza. Kolejne Relikwie wprowadzane są systematycznie od 2015 roku. I choć może pojawić się pytanie, a nawet wątpliwość, co do racji tego przedsięwzięcia, a to za sprawą znanych z historii Kościoła nadużyć z relikwiami w roli głównej, to jednak warto przypomnieć, że uzasadnieniem czci oddawanej doczesnym szczątkom osób beatyfikowanych i kanonizowanych jest zarówno nauczanie Starego jak i Nowego Testamentu oraz Magisterium Kościoła. Chcących pogłębić to zagadnienie odsyłamy do bogatej literatury Kościoła, podejmującej ten temat, a wstępem do wnikliwego studium tematu może być poniższy artykuł ks. Grzegorza Dziewulskiego „Teologiczne podstawy kultu relikwii” zamieszczony w periodyku Łódzkie Studia Teologiczne 17/2008, str. 167- 183, do którego link podajemy poniżej. http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Lodzkie_Studia_Teologiczne/Lodzkie_Studia_Teologiczne-r2008-t17/Lodzkie_Studia_Teologiczne-r2008-t17-s167-183/Lodzkie_Studia_Teologiczne-r2008-t17-s167-183.pdf