Lata 1981-1990

3. HISTORIA PARAFII W LATACH 1981-1990

Rok 1981

             25 czerwca do parafii p. w. św. Michała Archanioła na Muchoborze Wielkim został (decyzją metropolity) delegowany ks. Franciszek Skorusa z przeznaczeniem na przyszłego proboszcza nowej parafii. Zamieszkał w budynku kaplicy na Muchoborze Małym. Ks. Franciszek kontynuował starania o utworzenie na naszym osiedlu oddzielnej parafii. W tym czasie w kaplicy przy ul. Greckiej pomagali w pracy duszpasterskiej i katechetycznej księża wikariusze z Muchoboru Wielkiego: ks. Zygmunt Jaroszek, ks. Antoni Akińcza, ks. Józef Gołębiowski. Natomiast organistką była pani Alicja, późniejsza siostra zakonna.

Rok 1982

Z każdym dniem przybywało pracy i potrzebna była pomoc nowych ludzi. W związku z tym od 5 wrześniazaczął posługę nowy wikariusz, ks. Henryk Główka, który zamieszkał w bloku rotacyjnym przy ul. Strzegomskiej.

            Jesienią odmalowano salki katechetyczne i kaplicę oraz zabezpieczono dach na zimę. Pomagali klerycy: Marek Walczak i Jacek Dziadkiewicz. W przeciągu całego roku wśród mieszkańców osiedla rozprowadzono 25 ton żywności ofiarowanej z państw zachodnich w związku ze stanem wojennym. Z parafii p. w. św. Michała Archanioła wydzielono parafię na Nowym Dworze, a na przyszłym placu budowy ustawiono duży metalowy krzyż. W pracach przy przebudowie pomieszczeń z przeznaczeniem na kaplicę pomagali także mieszkańcy Muchoboru Małego.

             12 grudnia ks. arcybiskup Henryk Gulbinowicz dokonał uroczystego poświęcenia kaplicy na Nowym Dworze, zwanej „Wieczernikiem”, i plebanii oraz dokonał intronizacji figury św. Józefa. W czasie tej uroczystości ordynariusz naszej archidiecezji poinformował, że od 1983 roku Muchobór Mały zacznie działać jako osobna parafia.

              25 grudnia rozpoczął w naszej parafii pracę jako organista pan Roman Wajler, który pełni tę funkcję do dziś.

Rok 1983

30 stycznia w kaplicy wystąpił ze śpiewem kolęd i pastorałek Studencki Zespół Instrumentalno-Wokalny z Dolnego Śląska.

          7 marca została ustanowiona parafia p. w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Dekanacie Wrocław-Zachód. Na proboszcza parafii powołano ks. Franciszka Skorusę, a pierwszym wikariuszem został ks. Henryk Główka. Ks. Główka zamieszkał również w budynku kaplicy.

Budowa kościoła

Zaczął się czas intensywnej pracy: w ciągu tygodnia zaadaptowano salkę katechetyczną na kancelarię. Również wykupiono na wieczyste użytkowanie działkę, na której stoi kaplica. Od maja do październikawyremontowano domek z tyłu kaplicy, w którym urządzono salki katechetyczne i zakrystię.

20 lutego przyjęto nowych ministrantów.

20 marca rozpoczęły się pierwsze wielkopostne rekolekcje parafialne. Prowadził je ks. Henryk Piotrowski, wicerektor Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu

29 maja odbyła się po raz pierwszy I Komunia Święta, do której ks. proboszcz przygotował grupę stu dzieci z III klasy Szkoły Podstawowej nr 28.

2 czerwca w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa odbyła się procesja z Wieczernika na Nowym Dworze do naszej kaplicy.

14 czerwca ówczesny biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej, ks. bp. Tadeusz Rybak, udzielił po raz pierwszy sakramentu bierzmowania młodzieży z naszej parafii.

21 czerwca w czasie II pielgrzymki do ojczyzny Ojciec Święty odwiedził Wrocław. We mszy św. na Partynicach uczestniczyło kilkaset tysięcy wiernych, a wśród nich liczna grupa naszych parafian.

26 czerwca odbył się pierwszy odpust w naszej parafii. Kazania na wszystkich mszach świętych głosił ks. Henryk Piotrowski.

Nastąpiła zmiana na stanowisku kościelnego. Odszedł pan Tadeusz Pawłowicz, a jego obowiązki objął pan Stanisław Lange.

Rok 1984

7 kwietnia rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne. Prowadził je ks. Stanisław Mieszała, Wizytator Katechetyczny.

Według zapisu w kronice parafialnej w parafii służyło wówczas 73 ministrantów i lektorów. Ich opiekunem był ks. Henryk Główka

3.2

fig.2 Liturgiczna Służba Ołtarza wraz z opiekunem ks. Henrykiem Główką

20 maja ponad 200 dzieci przystąpiło do I Komunii Świętej. Przygotował je ks. Henryk Główka.

22 maja ks. bp Tadeusz Rybak udzielił sakramentu bierzmowania naszym młodym parafianom.

3 czerwca parafie: Nowy Dwór, Muchobór Mały oraz Muchobór Wielki obchodziły uroczystość 50-lecia kapłaństwa ks. kan. Aleksandra Oberca.

W tym roku po raz pierwszy nasza parafia zorganizowała własną procesję Bożego Ciała.

Budowa kościoła

Tak jak w poprzednim roku, wróciła sprawa lokalizacji naszego kościoła. Starania parafii o plac naprzeciwko kaplicy nie przyniosły efektów. Wobec tego parafia wystąpiła o miejsce pod budowę kościoła przy ul. Strzegomskiej i otrzymała wstępną zgodę. W związku z tym w pierwszych dniach czerwca podjęto pierwsze prace badawcze.

Zakupiono ponad 100 m³ drewna na budowę kościoła, które złożono na Muchoborze Wielkim.

5 sierpnia parafia otrzymała drugiego wikariusza w osobie ks. Henryka Kuczery, który przybył z parafii św. Mikołaja w Brzegu Opolskim.

Rok 1985

W marcu w piątą niedzielę Wielkiego Postu rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne, które głosił ks. Marian Biskup, prefekt Seminarium Duchownego.

28 kwietnia w naszej parafii gościł profesor Franciszek Haszimoto z Japonii, który mówił o życiu religijnym w Japonii i w Polsce.

26 maja około 150 dzieci przygotowanych przez ks. Henryka Główkę przystąpiło do I Komunii Świętej.

3.3

fig. 3 Procesja Bożego Ciała 1985 r.

2 czerwca odbyła się pierwsza wizytacja kanoniczna. Wizytatorem był ks. bp. Tadeusz Rybak, który podczas mszy świętej udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z naszej parafii. Spotkał się też z radą parafialną i nauczycielami.

W czerwcu odprawił mszę św. prymicyjną ks. Marian Walczak – nasz parafianin.

Budowa kościoła

Wciąż jednak problemem była sprawa lokalizacji naszego kościoła. Do 12 maja parafia posiadała już całą dokumentację potrzebną do wykupu placu przy ul. Strzegomskiej. Okazało się jednak, że aby zakupić ten plac, trzeba dać mieszkania dwóm rodzinom, spłacić pozostałych czterech współwłaścicieli prywatnych (piątym współwłaścicielem jest Skarb Państwa), a także pokryć koszta przebudowy sieci ciepłowniczej. W takiej sytuacji, zgodnie z powszechną opinią parafian, wystosowano do władz pismo z prośbą o wskazanie innej możliwości ukończenia budowy na wskazanym placu lub ponowne rozpatrzenie sprawy lokalizacji. Podjęto dalsze starania o plac przy ul. Szwedzkiej i Szkockiej.

Zakupiono samochód ciężarowy, betoniarkę, maszyny do obróbki drewna oraz cegłę.

30 czerwca z naszej parafii został odwołany ks. Henryk Kuczera (z powodu wyjazdu za granicę). Tego samego dnia pracę w naszej parafii rozpoczęli księża Adam Malitowski i Mirosław Wątruch.

10 listopada odbył się Recital Piosenki Patriotycznej z okazji 67. rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Rok 1986

16 marca rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne, które głosił ks. Marian Toboła, ojciec duchowny Seminarium Duchownego z Krakowa. Również w marcu przy naszej parafii rozpoczęła działalność Poradnia Rodzinna, w której do roku 2000 pracowała pani Alina Czapiga.

21 kwietnia po wieczornej mszy świętej duża grupa parafian zebrała się w kaplicy, aby wysłuchać poezji w wykonaniu znanych aktorów polskich, m. in. Anny Nehrebeckiej.

24 kwietnia ks. kard. Henryk Gulbinowicz, który podczas uroczystej mszy świętej udzielił sakramentu bierzmowania dziewięćdziesięciu trzem młodym parafianom. Ksiądz kardynał poinformował także o swoich staraniach o rozwiązanie kwestii lokalizacji naszego kościoła. „Wszystkie sprawy mają swój czas” – powiedział.

15 czerwca neoprezbiter ks. Jan Bagiński – z parafii na Muchoborze Wielkim odprawił u nas w kaplicy mszę świętą prymicyjną.

Budowa kościoła

Sprawa lokalizacji naszego kościoła wciąż nie została rozstrzygnięta – 7 maja odbyło się spotkanie u wojewody wrocławskiego, na którym poinformowano, że Dom Pogodnej Starości i kościół mogą istnieć obok siebie na placu naprzeciwko kaplicy. W tej sytuacji ks. Franciszek poprosił parafian o modlitwę w intencji dobrej lokalizacji kościoła.

Sprawą lokalizacji naszego kościoła jeszcze bardziej zainteresował się ks. kard. Henryk Gulbinowicz. 27 grudnia w gablotce ogłoszeń pojawiły się rysunki kościoła. Po zaopiniowaniu przez Urząd odpowiedniego projektu parafia miała otrzymać formalne wskazanie lokalizacyjne i prawo do wykupu działki.

We wrześniu miesięczną praktykę odbywał w naszej parafii diakon Wojciech Czernatowicz.

Rok 1987

5 kwietnia rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne, które głosił ks. Józef Mielczarek – proboszcz z Pilczyc.

24 maja parafia przeżywała radosną uroczystość – nasz parafianin, ksiądz Jacek Dziadkiewicz, odprawił swoją pierwszą mszę świętą.

3.4

fig. 4 Msza św. prymicyjna księdza Jacka Dziadkiewicza (obok prymicjanta ks. kan. A. Oberc)

30 czerwca zostali odwołani księża Henryk Główka i Mirosław Wątruch, a do pracy duszpasterskiej skierowano księży Józefa Jamroza i Antoniego Janasa.

W maju w dwie kolejne niedziele do I Komunii Św. przystąpiło 240 dzieci.

23 sierpnia nasza parafianka, Karolina Jarmułowicz, przywdziała habit zakonny sióstr nazaretanek i złożyła pierwsze śluby zakonne na ręce ks. kard. Henryka Gulbinowicza w kościele Najświętszej Marii Panny na Piasku.

Rok 1988

Rekolekcje wielkopostne głosił ks. Stanisław Babicz – proboszcz parafii Wrocław- Maślice. Sakramentu bierzmowania stu siedemnastu młodym parafianom udzielił ks. bp. Adam Dyczkowski.

Do I Komunii Świętej przystąpiło 252 dzieci, do uroczystości przygotowywał je (i przewodniczył liturgii) ks. Adam Malitowski.

30 czerwca zostali odwołani księża: Antoni Janas, Adam Malitowski, Józef Jamróz, a do pracy skierowano księży: Antoniego Drwiłę, Aleksandra Trojana, Krzysztofa Szczecińskiego.

Budowa kościoła

28 lutego parafia otrzymała pozytywną opinię koncepcji budowy kościoła, a 15 maja wskazanie lokalizacyjne pod jego budowę. Ruszyły prace, kronika parafialna odnotowała następujące wydarzenia:

 • w lutym plac pod kościół został zrównany;
 • w kwietniu rozpoczęto zwózkę desek (na ogrodzenie placu i na magazyn materiałów budowlanych) oraz cegieł;
 • inżynierowie przygotowali plany techniczne budowy;
 • 13 czerwca rozpoczęto produkcję pustaków przeznaczonych na wykonanie zaplecza budowy, a zakończono ją 1 lipca. Wiele pracy włożyli w to panowie: Lange, Kijewski, Sajnóg, Zasucha i in.;
  • rozpoczęto budowę zaplecza, które postawiono dość szybko, dzięki ofiarnej pracy kilku naszych parafian. 16 lipca na powstającym budynku pojawiła się wiecha;
  • przy oczyszczaniu cegły pracowali chłopcy przy wsparciu emerytów i rencistów;
  • do końca lipca zostały położone płyty dachowe. Budynek zaplecza otynkowano i pobiałkowano;
  • przystąpiono do zwożenia, oczyszczania, układania i zadaszenia cegły. Pracowali przy tym starsi ministranci ze Szkoły Podstawowej nr 28. Pierwszy etap zwózki trwał aż do grudnia;
  • 2 października ks. proboszcz poinformował, że otrzymaliśmy decyzję zatwierdzającą plan realizacyjny budowy kościoła i domu katechetycznego. Spółdzielnia mieszkaniowa przysłała wykaz kosztów, które należy jej zwrócić. Była to suma 9 milionów złotych;
  • materiały budowlane były kupowane za ofiary składane przez parafian.

3.5

fig.5 Widok placu budowy domu katechetycznego i kościoła 1988 r.

Rok 1989

15 stycznia w kaplicy odbył się koncert kolęd w wykonaniu scholi dzieci i młodzieży z parafii p. w. św. Maksymiliana Kolbe z Wrocławia-Gądowa.

Rekolekcje wielkopostne głosił ks. Aleksander Radecki – proboszcz w Mokrzeszowie koło Świebodzic.

Parafialna Poradnia działała przez cały rok. Od 30 kwietnia do 7 maja – na prośbę Komitetu Obywatelskiego – parafianie w salkach katechetycznych mogli zasięgnąć informacji o głosowaniu do sejmu, które miało odbyć się w czerwcu.

Do I Komunii Świętej przystąpiło 254 dzieci przygotowanych przez ks. Antoniego Drwiłę. Ks. Krzysztof Szczeciński zajął się przygotowaniem 126-osobowej grupy młodzieży, która otrzymała sakrament bierzmowania z rąk ks. bp. Tadeusza Rybaka.

18 czerwca została pożegnana siostra Krystyna Gapys, która przez przełożone zakonne została skierowana do innej placówki (pracowała jako katechetka przez kilka lat).

W tym roku nasi parafianie uczestniczyli w następujących pielgrzymkach:

 • 21 maja – do Lichenia;
 • 1 lipca – do sanktuarium Maryjnego w Bardzie Śląskim;
 • w sierpniu – piesza pielgrzymka do Częstochowy;
 • 17 września – pielgrzymka młodzieży do Wambierzyc;
 • 14 października – piesza pielgrzymka młodzieży do Trzebnicy.

15 października w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej odbyły się prelekcje:

-„Odrodzenie moralne-wezwanie naszego czasu” (ks. Tadeusz Dzięgiel);

-„Historia pewnej mistyfikacji – sprawa katyńska w Norymberdze” (dr Adam Bosak).

Budowa kościoła
26 lutego parafia otrzymała akt notarialny na wieczyste użytkowanie działki przeznaczonej pod budowę nowego kościoła i domu katechetycznego.

W marcu trwały prace porządkowe na placu budowy, które musiały być wykonane przed wyznaczeniem miejsca na kopanie fundamentów. Geodeci już 12 marca przystąpili do jego wytyczania.

16 kwietnia plac budowy był już ogrodzony i uporządkowany dzięki ofiarnej pracy kilku pań i panów.

21 kwietnia rozpoczęto budowę ośrodka duszpasterskiego. Na plac budowy wjechała koparka, by zrobić wykopy pod fundamenty. Natomiast 27 kwietnia parafianie przystąpili do poprawy wykopu, by można było założyć szalunki. Po miesiącu pracy wykopy były już dokończone. Wylano ławy pod fundamenty domu katechetycznego i wieży kościoła. 16 czerwca zakończono wylewanie fundamentów. Około 20 wrześniaudało się zabetonować strop nad piwnicami, w listopadzie – następny.

W dniach 28 XII – 2 I 1990 odbyło się we Wrocławiu Europejskie Spotkanie Młodych, organizowane przez Wspólnotę Ekumeniczną z Taizé. W naszej kaplicy odbyły się dwa spotkania z braćmi z Taizé: przygotowawcze (11 października) oraz modlitewne (21 listopada), w których wzięła udział młodzież z naszej parafii. Podczas spotkania w naszej parafii gościło ponad 700 młodych ludzi.

3.6

fig.6. Modlitewne czuwanie w wieczór sylwestrowy na sali gimnastycznej w ramach Europejskiego Spotkania Młodych;

3.7

fig.7. Modlitewne czuwanie w wieczór sylwestrowy na sali gimnastycznej w ramach Europejskiego Spotkania Młodych;

3.8

fig. 8 Młodzież bawiła się podczas nocy noworocznej

Rok 1990

Budowa kościoła

Dzięki sprzyjającej pogodzie na budowie trwały intensywne prace. W połowie marca ukończono deskowanie dachu budowanego domu katechetycznego, a w pomieszczeniu na kaplicę zaczęto tynkowanie ścian.

3.9

fig.9 Ks. Proboszcz wraz z robotnikami pracującymi przy budowie domu katechetycznego 1990 r.

3.10

fig.10 Widok budowanego domu katechetycznego

Rekolekcje wielkopostne głosił ks. Józef Gołębiowski – proboszcz parafii p. w. Chrystusa Króla w Bolesławcu.

12 maja podczas wieczornej mszy świętej o godz. 18.00 w procesji eucharystycznej przeniesiono Przenajświętszy Sakrament z kaplicy przy ul. Greckiej do kaplicy w budującym się domu katechetycznym. Wstępnego poświęcenia kaplicy dokonał ks. Adam Lech – przedstawiciel kurii metropolitarnej.

3.11

fig.11 Wyjście z dotychczasowej kaplicy

3.12

fig.12 U progu nowej kaplicy

3.13

fig. 13 Ks. Adam Lech- przedstawiciel Kurii Metropolitalnej, dokonał wstępnego poświęcenia nowej kaplicy

13 maja ok. 270 dzieci przygotowanych przez ks. Antoniego Drwiłę przystąpiło do I Komunii Świętej (już w nowej kaplicy).

16 maja odbyła się wizytacja kanoniczna w naszej parafii. Wizytatorem był ks. kard. Henryk Gulbinowicz. Bierzmowanych zostało 160 osób.

25 grudnia odprawiono w nowej kaplicy pierwszą Pasterkę.

W tym roku nauka religii wróciła do szkół. W Szkole Podstawowej nr 28 podjął pracę ks. Aleksander Trojan i katechetka, Anna Okurowska. W Szkole Podstawowej nr 32 przystąpili do pracy: ks. Franciszek Skorusa, ks. Antoni Drwiła, ks. Krzysztof Szczeciński oraz katechetki: Sabina Chachulska i Dorota Szeszo. W klasach obu szkół zawisły krzyże podarowane przez parafię.

W grudniu w Szkole Podstawowej nr 32 (a 20 stycznia 1991 roku w kaplicy) uczniowie klas młodszych przedstawili Jasełka.