Lata 2001-2007

5. HISTORIA PARAFII W LATACH 2001-2007

Rok 2001

29 kwietnia na mszach świętych kazania głosił salezjanin, ks. Henryk Łuczak, duszpasterz młodzieży. Ks. Henryk Łuczak jest autorem kilku książek, które warto poznać.

7 maja kolejna grupa młodzieży przyjęła sakrament bierzmowania z rąk ks. bp. Edwarda Janiaka. Do sakramentu przystąpiło ok. 100 dziewcząt i chłopców.

W maju nastąpiła zmiana na stanowisku kościelnego. Pan Jan Śliwa zastąpił śp. Stanisława Langego. Natomiast śp. Tadeusz Ginda został pomocnikiem kościelnego (i funkcję tę pełnił do śmierci w roku 2008).

24 czerwca ks. Krzysztof Hajdun został ustanowiony proboszczem w parafii Kruszyna w dekanacie Brzeg Opolski. Na jego miejsce przybył ks. Wojciech Kański, który pracował w Bożkowie niedaleko Kłodzka, a pochodzi z Milicza. Ks. Wojciech wkrótce zaangażował się w pracę z Eucharystycznym Ruchem Młodych, który odtąd prężnie działał w naszym kościele.

Budowa kościoła

Fundatorami Drogi Krzyżowej oraz witraży były osoby indywidualne, wspólnoty parafialne oraz dzieci i młodzież przy okazji przyjęcia Sakramentów Św.

17 października na uroczystej mszy świętej o godz. 18.00 wspomniano kolejną rocznicę peregrynacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w naszej parafii.

Z okazji corocznych październikowych nabożeństw różańcowych dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 28 wykonały różańce wg własnych pomysłów, z różnych materiałów. Te dziecięce różańce parafianie mogli obejrzeć w październiku na wystawie urządzonej kościele, a także nabyć za dowolną ofiarę, która przeznaczona była dla dzieci potrzebujących pomocy.

W obchodach pierwszej rocznicy konsekracji naszego kościoła uczestniczył ks. dr Marian Biskup.

Rok 2002

27 lutego przeszedł przez nasze osiedle silny huragan, w następstwie czego uszkodzona została część dachu na bocznej nawie kościoła oraz instalacja odgromowa. Dzięki ofiarności kilku panów i lektorów zabezpieczono dach kościoła przed deszczem. Po dostarczeniu nowej blachy uszkodzenia usunięto i zabezpieczono dach przez ewentualnym zniszczeniem.

14 kwietnia obchodzono Akademicki Tydzień Kultury pod patronatem ks. kard. Henryka Gulbinowicza i Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławskich i Opola. Wykład pt. „Ryzyko w studiowaniu Pisma Świętego” wygłosił ks. Roman Mazur.

20 kwietnia odbyły się warsztaty biblijne, które prowadzili Iwona Włodarczyk-Grabiec, Krzysztof Grabiec, ks. Roman Mazur oraz ks. Andrzej Siemieniewski i ks. Stanisław Orzechowski.

22 kwietnia nasz ks. prałat Franciszek Skorusa obchodził 35-lecie kapłaństwa. Jubileuszowa msza święta rozpoczęła się o godzinie 17:00 pod przewodnictwem ks. kard. Henryka Gulbinowicza koncelebrowana przez księży wyświęconych w 1966 roku razem z naszym księdzem proboszczem. Parafianie pełni radości, wielbiąc Boga i Matkę Bożą, prosili o łaskę zdrowia dla naszego proboszcza i jego kolegów kursowych.

26 maja o godzinie 12:30 neoprezbiter ks. Adam Lota odprawił prymicyjną mszę świętą. W czasie tej Eucharystii parafianie modlili się o wiele łask Bożych dla księdza prymicjanta, jak również o nowe powołania w naszej parafii. Po mszy świętej ksiądz Adam udzielił prymicyjnego błogosławieństwa.

3.31

fig. 31 Msza Św. prymicyjna księdza Adama Loty

15 czerwca księża wikariusze zajmujący się młodzieżą zorganizowali wycieczkę dla Liturgicznej Służby Ołtarza i Eucharystycznego Ruchu Młodych do Aqua-parku w Czechach.

23 czerwca odbyła się wizytacja kanoniczna naszej parafii. Ks. bp. Edward Janiak uczestniczył we mszach świętych dla młodzieży o godz. 9:30, dla dzieci szkół podstawowych i młodszych o godz. 11:00 oraz w sumie o godz. 12:30. Spotkał się też z radą parafialną i ze wszystkimi przedstawicielami wspólnot formacyjno-modlitewnych.

W dniach wizytacji kanonicznej naszą parafią wstrząsnęła wiadomość o śmierci bratanka ks. prałata – Wojciecha Skorusy, który 20 czerwca uległ tragicznemu wypadkowi, pracując przy budowie kościoła w Górze Śląskiej. 24 czerwca mszę świętą żałobną odprawił ks. biskup Edward Janiak. Liczni parafianie przyszli na tę mszę świętą, by po raz ostatni podziękować śp. Wojciechowi za trud włożony w budowę naszej świątyni, na stanowisku majstra.

25 czerwca został odwołany ks. Janusz Szwiec i przeniesiony do Lubiąża. Jego miejsce zajął ks. Andrzej Paliszek-Saładyga. Ks. Andrzej urodził się we Wrocławiu i tutaj otrzymał święcenia kapłańskie.

18 sierpnia parafianie-pielgrzymi pod przewodnictwem ks. prałata wyruszyli na krakowskie Błonia, by uczestniczyć we mszy świętej sprawowanej przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Równocześnie w naszym kościele nieszpory parafialne o godz. 17:30 odbyły się w intencji Ojca Świętego Jana Pawła II jako dziękczynienie za wizytę w naszej ojczyźnie.

Budowa kościoła

8 września rozpoczęto przygotowania elementów roboty kowalskiej, z których miał zostać zmontowany płot placu kościelnego. 15 września zrobiono wykop pod fundament ogrodzenia i zaczęto wbetonowywać słupki. 23 września ustawiono część ogrodzenia placu kościelnego, chociaż był on jeszcze bez podmurówki. 29 września wszystkie słupki ogrodzenia były już na swoim miejscu. Zaczęło się również porządkowanie placu kościelnego; rozebrano wiatę, w której były przechowywane deski.

Październik przyniósł obchody I Dnia Papieskiego pod hasłem „Świadek Nadziei”. Celem tego dnia było rozpowszechnienie myśli i dzieła Ojca Świętego Jana Pawła II oraz ukazanie, jak konkretnie można wprowadzać papieskie nauczanie w czyn. Po wszystkich mszach świętych przeprowadzono zbiórkę pieniężną do puszek. Posłużyła ona uczniom z ubogich rodzin na stypendia edukacyjne.

W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata na mszy świętej o godz. 11:00 grupa dzieci i młodzieży z Eucharystycznego Ruchu Młodych obchodziła swoje święto, do którego opiekun – ks. Wojciech Kański od dłuższego czasu ich przygotowywał. Podczas tej mszy świętej młodzież otrzymała legitymacje i żółte chusty na znak przynależności do Ruchu.

Rok 2003

5 lutego podczas nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, poświęcono różaniec, który następnie wędrował po rodzinach naszej parafii. Wędrówka różańca była znakiem przeżywania roku różańcowej modlitwy w intencji rodzin – aby stały się „domami Bożej miłości”.

26 lutego na wszystkich mszach świętych kazania głosił ks. Leszek Nowak – wicedyrektor archidiecezjalnego muzeum i archiwum.

16 marca parafianie składali do puszek ofiary, by wspomóc misje święte. Ojcowie kapucyni pracujący na Łotwie i Białorusi prosili o przekazanie zbędnych strojów komunijnych dla biednych dzieci z tamtych rejonów. Składano je w kancelarii parafialnej lub zakrystii.

6 kwietnia rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne, które prowadzili ks. prof. Janusz Czarny i ks. Aleksander Sewastionowicz – Ojcowie Misjonarze.

6 kwietnia na mszy św. o godz. 11:00 przyjęto do służby ministranckiej grupę chłopców.

11 kwietnia Liturgiczna Służba Ołtarza poprowadziła Drogę Krzyżową w formie misterium słowno-muzycznego.

4 maja zakończył praktykę duszpasterską w naszej parafii diakon Stanisław Świerk. 25 maja przyjął święcenia kapłańskie w katedrze wrocławskiej.

10 maja w naszym kościele gościł chór męski „Cantilena” , który pod dyrekcją p. Adama Rajczyby zaprezentował utwory o treści religijno-patriotycznej.

17 maja po nabożeństwie majowym parafianie wysłuchali programu słowno-muzycznego pod tytułem „Mistrzowie i uczniowie w hołdzie Maryi”.

25 maja zmarł ks. kan. Szczepan Zieliński – rezydent w parafii na Kuźnikach. Ks. kanonik przez wiele lat pomagał w naszej parafii w słuchaniu spowiedzi św. przed Bożym Narodzeniem oraz Wielkanocą.

Budowa kościoła

Do 1 czerwca zrobiono wykopy pod kolejne odcinki ogrodzenia. Pracowała przy tym koparka, ale nie obyło się bez pomocy rąk ludzkich. 9 sierpnia zakończono prace nad ogrodzeniem naszego kościoła.

7 czerwca młodzież zgromadziła się nad jeziorem Lednickim, aby ponowić wybór Chrystusa na Pana swojego życia. Uczestniczyła też grupa z naszej parafii.

24 czerwca ks. Dariusz Cedro został przeniesiony do parafii św. Franciszka w Namysłowie (po sześciu latach pracy w naszej parafii). Na jego miejsce przybył 29 czerwca ks. Artur Miazga z parafii Św. Rodziny na Sępolnie.

31 sierpnia rozpoczął praktykę duszpasterską kleryk Tomasz Michalski. Z ostatnim dniempaździernika zakończył się Rok Różańca Świętego.

16 października u grobu Jadwigi Śląskiej uroczystości jubileuszowe pontyfikatu Ojca Świętego trwały trzy dni. W pieszej pielgrzymce, która wyruszyła z katedry wrocławskiej, brali udział nasi parafianie.

29 października – rocznica konsekracji naszego kościoła parafialnego. Ks. proboszcz wygłosił kazanie i podziękował tym, którzy pomagali fizycznie i duchowo przy budowie kościoła. Choć wielu z parafian, którzy poświęcali swój wolny czas na pomoc przy kościele, Bóg wezwał już do siebie, wiemy, że ich praca nie poszła na marne, a my natomiast będziemy się za nich modlić.

23 listopada na wszystkich mszach świętych kazania głosił ks. Leszek Jabłoński – proboszcz parafii p. w. Miłosierdzia Bożego na Gądowie (ul. Bajana). Wśród naszych parafian rozprowadzał cegiełki przeznaczone na budowę kościoła w jego parafii. Natomiast ofiara złożona na tacę była przeznaczona na odbudowę kościołów naszej archidiecezji.

14 grudnia na wszystkich mszach świętych kazanie o Miłosierdziu Bożym głosił ks. Paweł Szerlowski. Po mszy rozprowadzał płyty CD oraz kasety z pięknymi pieśniami w jego wykonaniu.

29 grudnia odbywała się całodzienna adoracja w ramach wieczystej adoracji trwającej w naszej archidiecezji.

Rok 2004

W nocy z 20 na 21 lutego zmarł pan Stanisław Lange, jedna z najbardziej zasłużonych osób dla naszej parafii.

28 marca rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne. Nauki głosił o. Henryk Całka ze zgromadzenia ojców jezuitów z Nowego Sącza.

28 marca po każdej mszy św. sprzedawano kartki świąteczne zrobione przez dzieci ze szkoły podstawowej. Dochody ze sprzedaży kartek przeznaczono na pomoc finansową biednym dzieciom. W podobnej akcji, przed świętami Bożego Narodzenia, zebrano 614 zł i sfinansowano obiady dla siedmiorga dzieci.

30 maja odbyło się kolejne spotkanie modlitewne nad jeziorem lednickim. Brała w nim również udział młodzież z naszej parafii.

W święto Matki Bożej Nieustającej Pomocy kazania na wszystkich mszach świętych głosił ks. Zygmunt Jaroszek, który był niegdyś wikariuszem parafii na Muchoborze Wielkim.

25 czerwca ks. arcybiskup Marian Gołębiewski mianował ks. prałata Franciszka Skorusę dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej, przy zachowaniu wszystkich dotychczasowych obowiązków w parafii i dekanacie. Ksiądz arcybiskup docenił tym samym pracowitość naszego księdza proboszcza, jego sumienność i dokładność w wykonywaniu podjętych działań.

25 czerwca ks. Artur Miazga został odwołany z pracy w naszej parafii, a ustanowiony wikariuszem w parafii Najświętszego Zbawiciela we Wrocławiu oraz asystentem dyrektora działu gospodarczego naszej Kurii. Na Jego miejsce został skierowany ks. Krzysztof Dudojć, pochodzący z Dzierżoniowa. Pracował w parafii w Lewinie Brzeskim.

29 czerwca odwiedził naszą parafię ks. Grzegorz Potrykus który, pracował tutaj przed 10 laty przez rok. Po mszy świętej o godzinie 19:00 odbyło się spotkanie parafian z ks. Grzegorzem, który obecnie pracuje na misjach w Ameryce Południowej.

4 lipca rozpoczął się obóz wypoczynkowy ministrantów i lektorów w Chochołowie. W czasie dwóch tygodni obozowicze przeszli wieloma szlakami turystycznymi, wśród których był też Szlak Papieski, zwiedzili Zamek w Czorsztynie i Niedzicy, Muzeum Tatrzańskie, kościoły i Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach.

18 lipca w naszym kościele goszczono polski chór „Podolski Wizerunek” z miasta Bar na Ukrainie. Po mszach świętych dali krótkie koncerty polskich pieśni patriotycznych. Dziękując za ten występ, wspomagano ich ofiarą.

11 lipca członkowie Rodziny Radia Maryja udali się z pielgrzymką na Jasną Górę.

2 sierpnia z katedry wrocławskiej wyruszyła XXIV Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę pod hasłem „Naśladować Chrystusa”, zaczerpniętym z nauczania Jana Pawła II i stanowiącym ostatni człon tryptyku – „Poznać Chrystusa”-„Ukochać Chrystusa”-„Naśladować Chrystusa”. Przewodnikiem całej pielgrzymki był ks. Stanisław Orzechowski. Wśród około trzech tysięcy pielgrzymów znaleźli się również nasi parafianie. W czasie trwania pielgrzymki, codziennie od 2 do10 sierpnia, o godzinie 20:30 odbywały się Apele Jasnogórskie dla tych wszystkich, którzy nie mogli wziąć udziału w pieszej pielgrzymce.

15 sierpnia świętowaliśmy Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Matki Bożej Zielnej. W tym dniu w pielgrzymce kobiet do sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary w Bardzie Śląskim wzięły udział nasze parafianki.

19 września miała miejsce publiczna procesja z relikwiami świętych Doroty i Stanisława, która rozpoczęła się w naszym kościele i przeszła do kościoła p. w. św. Maksymiliana M. Kolbego na Gądowie. W przygotowania zaangażowali się lektorzy, ministranci, chór parafialny, wspólnota „Emmanuel”, pan Ryszard Wójcik ze swoją orkiestrą oraz liczni parafianie.

10 października w ramach Dnia Papieskiego młodzież z Zespołu Szkół przy ul. Szkockiej przedstawiła program słowno-muzyczny poświęcony Ojcu Świętemu. Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” zorganizowała zbiórkę ofiar do puszek na stypendia dla ubogich dzieci i młodzieży.

We wrześniu odbywali praktykę duszpasterską w naszej parafii diakon Paweł Parafiniuk oraz akolita Grzegorz Kopij.

„Życiem otulona śmierć” to hasło przewodnie Tygodnia Miłosierdzia, jaki Kościół przeżywał po raz sześćdziesiąty. Tydzień Miłosierdzia odbywał się w dniach 3-10 października.

17 października kazania na wszystkich mszach św. głosił ojciec Józef Kowalik z klasztoru ojców oblatów Maryi Niepokalanej. Po mszach można było nabyć kalendarze misyjne.

19 października obchodziliśmy 20. rocznicę porwania i męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.

22 października przeżywaliśmy 26. rocznicę pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II.

21 listopada uroczyście rozpoczęliśmy, ogłoszony przez papieża 17 października, Rok Eucharystyczny. Po sumie odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu, którą prowadziły kolejno Koło Różańcowe i wspólnota „ Emmanuel”. O godzinie 15:00 odbyło się Nabożeństwo Eucharystyczne z procesją wokół kościoła z udziałem Eucharystycznego Ruchu Młodych, służby liturgicznej, harcerzy i chóru parafialnego.

29 października – czwarta rocznica konsekracji naszego kościoła.

31 grudnia na mszy świętej o godzinie 18:00 na zakończenie starego roku ks. prałat Franciszek Skorusa złożył parafialne sprawozdanie duszpasterskie.

Rok 2005

1 stycznia ksiądz prałat Franciszek Skorusa powiedział: „Zechciejcie, siostry i bracia w wierze, przyjąć nowe noworoczne życzenia – niech Wam Bóg błogosławi. Błogosławieństwo Boga to wsparcie, jakiego Stwórca udziela swemu stworzeniu. Dar Bożego błogosławieństwa oznacza pomyślność i rozwój. Życie w pokoju i pełni, a także życie w jedności z Bogiem”.

3-31 stycznia trwała wizyta duszpasterska, kolęda.

13-16 marca trwały rekolekcje wielkopostne w naszej parafii. Nauki rekolekcyjne głosił ks. Leszek Nowak, dyrektor archiwum diecezjalnego.

30 marca o godzinie 11:00 Ojciec Święty Jan Paweł II pobłogosławił wszystkich zgromadzonych na Placu św. Piotra w Watykanie. Chciał przemówić, ale nie mógł. O godzinie 12:00 media ogłosiły, że Jan Paweł II cierpi, nieco później pojawiła się informacja, że jest coraz słabszy. W naszej parafii trwały modlitwy za zdrowie Ojca Świętego: msza święta, różaniec, nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, koronka do Miłosierdzia Bożego, pieśni; przewodniczył ks. Wojciech Kański. 31 marca i 1 kwietnia kościół pełen był ludzi modlących się. Podczas Apelu jasnogórskiego wierni prosili Matkę Bożą o szczęśliwą i spokojną noc dla Ojca Świętego. Mszę świętą i nabożeństwo prowadził ks. Wojciech Kański; pomagali mu ks. Krzysztof Dudojć i Ks. Andrzej Paliszek-Saładyga oraz praktykant, diakon Adrian Kosendiak.

Ojciec Święty zmarł 2 kwietnia o godzinie 21:37. Po otrzymaniu tej bolesnej wiadomości parafianie starsi, młodzież i dzieci impulsywnie, z potrzeby serca, płacząc, spieszyli do naszego kościoła. Biły dzwony. Tu odprawiono mszę świętą i długo trwały modlitwy za Ojca Świętego. W następnych dniach kościół był otwarty cały dzień. Parafianie mogli się pomodlić, zapalić świeczkę, położyć kwiaty pod krzyżem misyjnym. Mnóstwo świeczek i zniczy ustawiono w kształt olbrzymiego serca. 5 kwietnia, po Apelu Jasnogórskim, wszyscy parafianie uczestniczący w nabożeństwie w kościele wzięli się za ręce na znak zjednoczenia się z Ojcem Świętym. Olbrzymie koło utworzyło łańcuch serc.

5 kwietnia została wyłożona w naszym kościele księga kondolencyjna parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy Wrocław-Muchobór Mały. Parafianie w ten sposób oddali hołd Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II i wpisywali do księgi to, co czuli.

8 kwietnia był dniem pogrzebu Ojca Świętego Jana Pawła II. W naszej parafii msza święta dziękczynno-pożegnalna koncelebrowana przez wszystkich księży rozpoczęła się o godzinie 8.00. Kazanie głosił ks. prałat Franciszek Skorusa.

17 kwietnia – niedziela Dobrego Pasterza. W ramach tygodnia modlitwy o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego, na wszystkich mszach świętych przemawiały siostry nazaretanki, które mają w naszym mieście klasztor i prowadzą Dom Opieki Społecznej.

25 kwietnia z inicjatywy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży naszej parafii rozpoczęła działalność świetlica parafialna dla dzieci ze szkoły podstawowej. Potrzebne gry i zabawki ofiarowali parafianie.

W kwietniu diakon Adrian Kosendiak odbywał praktykę duszpasterską w naszej parafii.

Budowa kościoła

15 maja została zakończona budowa drogi procesyjnej wokół naszego kościoła. Pozostało jeszcze uporządkowanie poboczy.

26 maja obchodziliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Ulicami naszego osiedla przeszła procesja. W homilii ks. prałat Franciszek Skorusa powiedział: „Nauczanie Pana Jezusa skoncentrowane było na przybliżeniu człowiekowi Królestwa Bożego”.

29 maja miała miejsce Sztafeta Modlitwy. Na wszystkich mszach świętych w ramach Sztafety Modlitewnej w naszym kościele zanosiliśmy do Boga gorące modlitwy o powołania do służby kapłańskiej i życia zakonnego na całym świecie oraz świętość powołanych. Po sumie rozpoczęliśmy adorację, która zakończyła się nabożeństwem majowym z procesją eucharystyczną. W procesji wzięły udział dzieci klas drugich i trzecich w strojach komunijnych.

29 maja odbyła się rocznica I Komunii Świętej. Mszę świętą celebrował ks. prymicjant, Paweł Parafiniuk, który miał praktykę duszpasterską w naszej parafii, a święcenia kapłańskie otrzymał tydzień wcześniej.

5 czerwca odbyły się uroczyste obchody ósmej rocznicy 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, który miał miejsce w naszym mieście.

6 czerwca wyruszyła pielgrzymka autokarowa do sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Licheniu. Brała udział młodzież z Eucharystycznego Ruchu Młodych i starsi wraz z ks. Wojciechem Kańskim.

19 czerwca – odpust parafialny. Uroczystą sumę o godz.12.30 z procesją eucharystyczną celebrował ks. Adrian Kosendiak, który przed dwoma miesiącami jako diakon odbywał w naszym kościele praktykę duszpasterską.

W dniach 15-31 lipca po raz kolejny ministranci i lektorzy z naszej parafii przebywali na obozie w Chochołowie, w rodzinnej miejscowości naszego księdza proboszcza. Wzięło udział 26 ministrantów. Chłopcy zwiedzili w czasie trwania obozu m. in. kościół na Pęksowym Brzysku wraz z zabytkowym cmentarzem, odwiedzili sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach oraz sanktuarium na Wiktorówkach, odbyli wyprawę na Kasprowy Wierch i nad Morskie Oko. Udali się do Wadowic i do Kalwarii Zebrzydowskiej.

W nawie bocznej naszego kościoła od czerwca do końca sierpnia była urządzona wystawa pt. ”Historia Świętych Dni Młodzieży z Ojcem Świętym Janem Pawłem II”. Znalazły się tam ciekawe informacje, opisy, zdjęcia.

1-10 sierpnia – XXV Jubileuszowa Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę pod hasłem „Zostań z nami Panie”. Nie zabrakło grupy z naszej parafii. Chorzy i starsi uczestniczyli w pielgrzymce duchowo, gromadząc się na wieczornych apelach i modląc się oraz jednocząc z wędrującymi pielgrzymami.

10 sierpnia na XX Światowe Dni Młodzieży w Kolonii wyruszyła grupa młodzieży naszego dekanatu wraz z ks. Wojciechem Kańskim.

We wrześniu studia w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym rozpoczął nasz parafianin, Leszek Nieborak.

25 września po czterech latach pracy odszedł z naszej parafii ks. Wojciech Kański do parafii p. w. św. Józefa w Wąsoszu, w dekanacie Góra Śląska. Na jego miejsce przybył ks. Marcina Maciuka, który pracował dotąd w parafii p. w. św. Józefa w Wąsoszu.

4 października – dzień imienin ks. prałata Franciszka Skorusy. Na mszę św. przybyli: ks. Krzysztof Hajdun, ks. Aleksander Jasiczek, ks. Adam Lota i ks. Piotr Libner z Czech; przybył również ks. Jan – przyjaciel ks. proboszcza. Mszę św. odprawił ks. prałat. Ks. Jan, wygłosił kazanie, wspominając dawne lata przeżywane wspólnie z ks. Franciszkiem. Mówił: „Przybyłeś do tych ludzi z Chrystusem pełnym miłości. Starałeś się, żeby było Wam dobrze, żeby parafianie nie musieli stać na podwórku podczas mszy świętej; a jednak przychodzili, mimo niedogodności”. Po mszy świętej serdeczne życzenia składali przedstawiciele wspólnot parafialnych.

30 października minęło 5 lat od konsekracji kościoła. Na wszystkich mszach świętych kazania głosił ks. prałat. Mówił: „Każdy z nas w swej świadomości pielęgnuje pamięć o rodzinie – jej postacie, twarze, mowę, czyny rodziców, dziadków, dobrodziejów. Ale potem ogarnia nas pamięć innych środowisk. Przypominamy sobie ludzi ze szkoły, klasy, nauczycieli, księży. Przypominamy ich twarze, rozmowy. Dla mnie coraz większa jest grupa ludzi z tej parafii. Myślę o tych, którzy ofiarnie podejmowali starania o lokalizację naszego kościoła. Ludzi, którzy byli zawsze na placu kościelnym i pomagali przy budowie. Dzisiaj rodzi się bardzo wiele wdzięczności wobec Boga, bo On jest sprawcą wszelkiego dobra w nas. Bóg dał ludziom myśl, by na tym osiedlu, w tym miejscu był kościół. Oni ściągali materiały budowlane. Po sześciu latach starania wreszcie rozpoczęto budowę kościoła”.

Ks. proboszcz dziękował wszystkim, którzy uczestniczyli 29 października w pogrzebie ks. Stanisława Chłopeckiego. Ks. Stanisław został pochowany na cmentarzu w Górze Śląskiej. Był proboszczem parafii p. w. św. Faustyny (budował kościół) i dziekanem dekanatu Góra Śląska-Zachód. Zginął w wypadku samochodowym 25 października w 17 roku kapłaństwa.

6 grudnia dzieci miały tradycyjne spotkanie ze św. Mikołajem, urozmaicone programem artystycznym przygotowanym przez dziewczynki klas starszych Szkoły Podstawowej nr 28.

11 grudnia diakon Łukasz Tokarczyk przybył na praktykę duszpasterską do naszej parafii.

Rok 2006

2 stycznia – 14. rocznica śmierci ks. Aleksandra Oberca. Msza święta za spokój jego duszy została odprawiona o godzinie 6.30.

6 stycznia dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 28 po mszy świętej o godzinie 16.30 wystąpiły z koncertem kolęd i pastorałek.

11 lutego o godzinie 16.00 została odprawiona specjalna msza święta w intencji chorych i osób starszych, z udzieleniem sakramentu chorych.

2 kwietnia rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne. Przewodniczył im ojciec Robert Jasiulewicz, paulin z Jasnej Góry.

25-28 maja odbyła się pielgrzymka Ojca Świętego Benedykta XVI do naszej ojczyzny. Posłannictwem tej pielgrzymki było wezwanie i zachęta: „Trwajcie mocni w wierze”. Nasi parafianie uczestniczyli w spotkaniu z Ojcem Świętym w Krakowie.

18 czerwcaodpust w naszej parafii i 40-lecie święceń kapłańskich naszego księdza proboszcza. Na sumie o godz. 12.30 w kazaniu ks. Marian Biskup powiedział: „Czcigodny Księże Jubilacie, drodzy bracia w kapłaństwie, kochane dzieci, droga młodzieży, siostry i bracia – uroczystość odpustowa wzmacnia rocznicę kapłaństwa. Dziś stanęliśmy przed Patronką naszą, Matką Bożą Nieustającej Pomocy, szczęśliwi Bożą miłością i pełni nadziei. Starajmy się zrozumieć Maryję jako naszą matkę”.

25 czerwca po czterech latach pracy w naszej parafii, został odwołany ks. Andrzej Paliszek i skierowany do pracy w Bierutowie. Na jego miejsce przybył ks. Michał Małkiewicz.

15 sierpnia uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Po mszach św. o godzinach 9.30, 11.00, 12.30 wystąpił chór „Polskie Gwiazdki” z Pińska na Białorusi.

26 sierpnia – „Królowo Polski, przyrzekamy…”: po raz 50-ty rozbrzmiewały te słowa w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, na Jasnej Górze i w naszych kościołach.

Od połowy roku jedną z mszy świętych w niedzielę zaczął obsługiwać organista pan Jan Sobieski.

10 września rozpoczął praktykę duszpasterską diakon Marek Michałowski.

2 października uroczystą mszę świętą wieczorną koncelebrowało dwudziestu księży, w tym dwunastu kolegów naszego ks. proboszcza z archidiecezji krakowskiej, którzy przyjechali do Wrocławia, by uczcić 40-lecie jego służby kapłańskiej. Jeden z przybyłych gości przywiózł pozdrowienia od ks. kardynała Franciszka Macharskiego i ks. kardynała Stanisława Dziwisza.

14 października odbyła się piesza pielgrzymka do grobu św. Jadwigi, w której uczestniczyła grupa młodzieży przygotowującej się do bierzmowania.

15 października po raz szósty obchodziliśmy Dzień Papieski pod hasłem: „Jan Paweł II – Sługą Miłosierdzia”. Z okazji Dnia Papieskiego utworzono Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Po mszach świętych miała miejsce zbiórka funduszy na rzecz działalności fundacji.

12 listopada na wszystkich mszach świętych kazanie głosił o. Bogdan Bańdur, redemptorysta. Wszystko, co powiedział, koncentrowało się wokół głównej myśli: „Pismo Święte – to wiara”. Po mszach parafianie mogli nabyć książki, które przywiózł o. Bogdan.

Rok 2007

2 stycznia minęła 15. rocznica śmierci ks. kanonika Aleksandra Oberca.

4 marca kazanie na mszy świętej o godzinie 7.00 głosił ks. Stanisław Kostkowski.

11 marca odbyła się zbiórka do puszek na wsparcie działalności misyjnej naszych rodaków: księży, zakonników i ludzi świeckich pracujących na misjach.

4 marca-22 kwietnia diakon Łukasz Piłat odbywał w naszej parafii praktykę duszpasterską.

Od 25 do 28 marca trwały rekolekcje wielkopostne. Rekolekcjom przewodniczył o. Bogdana Bańdura, redemptorysta.

2 kwietnia minęła druga rocznica śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II. W naszym kościele zebrali się parafianie ze świecami i zniczami o godzinie 21.00. Punktualnie o godzinie 21:37, godzinie śmierci Ojca Świętego, zaczęły bić dzwony. W kościele zapalono świece. Rozpoczęła się modlitwa, a potem rozległ się śpiew pieśni „Barka”.

W maju nastąpiła zmiana kościelnego. Pan Edward Lange (syn ś. p. Stanisława Langego) zastąpił pana Jana Śliwę, który po śmierci p. Tadeusza Gindy (w 2008 r.), został jego pomocnikiem.

3 czerwca sumę o godzinie 12.30 celebrował neoprezbiter ks. Łukasz Piłat.

19 czerwca odbyła się pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych do Lichenia.

1 lipca odszedł z naszej parafii ks. Marcin Maciuk, a ks. Krzysztof Dudojć objął parafię w Lewinie Brzeskim. W ich miejsce ustanowiono nowych wikariuszy: ks. Adama Stefana, który pochodzi z Oławy, a pracował w parafii w Jelczu-Laskowicach, i ks. Pawła Szerlowskiego, który pochodzi z Wrocławia, a ostatnio pracował w parafii w Łosiowie (dekanat Brzeg Opolski).

26 sierpnia – Święto Matki Bożej Częstochowskiej. 50 lat temu rozpoczęła się peregrynacja obrazu Matki Najświętszej po naszej ojczyźnie. W kazaniu ks. proboszcz powiedział: „Pomysł zrodził się u kardynała Stefana Wyszyńskiego, kiedy przebywał w więzieniu (w latach 1953-1957). Tam opracował plan nowenny i peregrynacji. Biskupi wyrazili zgodę, a odpowiedzialność wziął na siebie ks. prymas. Zamówił dwie kopie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Zawiózł je do Rzymu do poświęcenia. Jedną kopię zostawił w Watykanie, drugą przywiózł do Polski. 26 lipca kopia ta dotknęła obrazu częstochowskiego, po czym wyruszyła w pielgrzymkę po kraju”.

2 września przybyli na praktykę duszpasterską akolita Rafał Stachowiak i diakona Bartłomiej Radziocha.

16-20 grudnia odbyły się pierwsze rekolekcje adwentowe w naszej parafii, które głosił o. Józef Krzemiński, jezuita