Konsultacje społeczne dot. katechezy w szkole

Konsultacje MEN – nowelizacja rozporządzenia – apel

Pojawiające w ostatnim czasie doniesienia medialne dotyczące planowanych zmian w edukacji napawają niepokojem środowiska związane z edukacją religijną w Polsce. Zapowiedzi dotyczące niewliczania oceny z religii do średniej, umieszczenia lekcji religii na pierwszych lub ostatnich lekcjach oraz redukcji liczby godzin religii do jednej lekcji w tygodniu wprowadzają niepokój dotyczący przyszłości nauczania religii w Polsce. W związku z tym zwracamy się z prośbą do wszystkich o modlitwę i świadectwo ukazujące dobro, jakie dokonuje się poprzez lekcje religii.

W związku z ogłoszonymi przez MEN konsultacjami społecznymi dotyczącymi nowelizacji rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, których jednym z celów jest zaprzestanie wliczania oceny z religii do średniej ocen, zwracamy się szczególnie do rodziców, aby występowali do ministerstwa w obronie lekcji religii przypominając o ich konstytucyjnym prawie do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Jak informuje Ministerstwo na stronie www, konsultacje publiczne projektu rozporządzenia potrwają do 26 lutego br. Zachęcamy, aby osobiście zwracać się do MEN. Swoje stanowisko w sprawie szkolnej lekcji religii można przesłać drogą mailową:  lub  lub pocztą tradycyjną na adres: Ministerstwo Edukacji Narodowej al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa.

Głosem w obronie edukacji religijnej jest także petycja w obronie szkolnej lekcji religii zorganizowana przez środowisko świeckich katechetów. Można ją podpisać na stronie internetowej

Czytaj więcej

Nabożeństwa wielkopostne

W Wielkim Poście zapraszamy:

1) Na Drogę Krzyżową odprawianą w każdy piątek:

-bezpośrednio po Mszy św. sprawowanej o godz. 9:00

-o godz. 17:15 (dla dzieci)

-bezpośrednio po Mszy św. sprawowanej o godz. 18:00

2) Gorzkie Żale:

-w każdą niedzielę o godz. 17:15, połączone z kazaniem pasyjnym

Za udział w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Więcej o odpustach można przeczytać  https://kartkazliturgii.pl/artykuly/108-odpust-gorzkie-zale-i-droga-krzyzowa

Czytaj więcej

Papieskie intencje modlitewne na 2024r.

Intencje Papieskie 2024

Ojciec Święty Franciszek wyznaczył następujące intencje na poszczególne miesiące 2024 roku:


Styczeń 2024

O docenienie daru różnorodności w Kościele
Módlmy się do Ducha Świętego, aby pomógł nam rozeznać dary różnych charyzmatów we wspólnotach chrześcijańskich i odkryć bogactwo wielu tradycji liturgicznych wewnątrz Kościoła.


Luty 2024

Za chorych terminalnie
Módlmy się, aby chorzy w terminalnej fazie swojego życia oraz ich rodziny otrzymywali zawsze niezbędną opiekę i wsparcie, zarówno pod względem medycznym, jak i ludzkim.


Marzec 2024

Za współczesnych męczenników
Módlmy się, aby osoby, które w różnych częściach świata ryzykują życie dla Ewangelii, zarażały Kościół swoją odwagą i swoim misyjnym zapałem.


Kwiecień 2024

O docenianie roli kobiet
Módlmy się, aby godność kobiet i ich bogactwo były uznawane w każdej kulturze i aby ustała dyskryminacja, jakiej doświadczają one w różnych częściach świata.


Maj 2024

Za formację zakonnic, zakonników i seminarzystów
Módlmy się, aby zakonnice, zakonnicy i seminarzyści dojrzewali na swojej drodze powołania dzięki formacji ludzkiej, duszpasterskiej, duchowej i wspólnotowej, która doprowadzi ich do bycia wiarygodnymi świadkami Ewangelii.


Czerwiec 2024

Za ludzi, którzy uciekają ze swojego kraju
Módlmy się, aby migranci, uciekający przed wojnami lub głodem, zmuszeni do podróży pełnych niebezpieczeństw i przemocy, znajdowali w krajach, które ich przyjmują, gościnę i nowe możliwości życia.


Lipiec 2024

Za duszpasterstwo chorych
Módlmy się, aby sakrament namaszczenia chorych dawał osobom, które go przyjmują, i ich bliskim moc Pana i aby coraz bardziej stawał się dla wszystkich widzialnym znakiem współczucia i nadziei.


Sierpień 2024

Za przywódców politycznych
Módlmy się, aby przywódcy polityczni służyli swojemu narodowi, pracując na rzecz integralnego rozwoju człowieka i dobra wspólnego, troszcząc się o tych, którzy stracili pracę, i dając pierwszeństwo najuboższym.


Wrzesień 2024

Za cierpiącą ziemię
Módlmy się, aby każdy z nas słuchał sercem wołania ziemi oraz ofiar katastrof ekologicznych i zmian klimatycznych i angażował się osobiście w ochronę świata, który zamieszkujemy.


Październik 2024

Za wspólną misję
Módlmy się, aby Kościół nadal wspierał na wszelkie sposoby synodalny styl życia, w znaku współodpowiedzialności, promując uczestnictwo, komunię i wspólną misję kapłanów, zakonników i świeckich.


Listopad 2024

Za osoby, które straciły dziecko
Módlmy się, aby wszyscy rodzice, którzy opłakują śmierć syna lub córki, znaleźli wsparcie we wspólnocie i uzyskali od Ducha Pocieszyciela pokój serca.


Grudzień 2024

Za pielgrzymów nadziei
Módlmy się, aby ten Jubileusz umocnił nas w wierze, pomagając nam rozpoznać zmartwychwstałego Chrystusa w naszym życiu, i przemienił nas w pielgrzymów chrześcijańskiej nadziei.

Czytaj więcej

Artykuł o naszej Parafii

W 19 numerze tygodnika katolickiego NIEDZIELA (z dnia 07 V 2023r.), we wkładce wrocławskiej ukazał się artykuł poświęcony naszej Parafii. Treść artykułu w syntetyczny sposób ukazuje wczoraj i dziś naszej Wspólnoty. Zapraszamy do lektury.

Czytaj więcej

Skrót z kalendarium 40-letniej historii Parafii pw. NMP Nieustającej Pomocy

 • 1945– przyporządkowanie osiedla Muchobór Mały do Parafii pw. Św. Michała Archanioła we Wrocławiu Muchoborze Wielkim
 • 1965– utworzenie na osiedlu punktu katechetycznego w prywatnym domu Państwa Lewickich, znajdującym się przy ul. Stanów Zjednoczonych 19; punkt funkcjonował przez 3 lata, tj. do 1968r.
 • 1971- nabycie przez 4 kapłanów nieruchomości przy ul. Greckiej 26-28 celem przekazania jej na własność Parafii pw. Św. Michała Archanioła we Wrocławiu Muchoborze Wielkim
 • 02.10.1971- poświęcenie kaplicy w domu przy ul. Greckiej 26-28
 • 1973– uruchomienie punktu katechetycznego w domu przy ul. Greckiej 26- 28
 • 1978– założenie odrębnych ksiąg metrykalnych dla osiedla Muchobór Mały
 • 25.06.1981– zamieszkanie w domu przy ul.  Greckiej 26-28 ks. Franciszka Skorusy, oddelegowanego przez ks. Kardynała Henryka Gulbinowicza do prac związanych z utworzeniem nowej parafii
 • 07.03.1983- powołanie na Muchoborze Małym Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 • 15.03.1983– ustanowienie proboszcza Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, którym został ks. Franciszek Skorusa
 • 26.06.1983– pierwszy Odpust Parafialny ku Czci NMP Nieustającej Pomocy
 • 18.02.1988– wydanie przez Urząd Miejski Wrocławia pozytywnej opinii dotyczącej koncepcji funkcjonalno- przestrzennej planowanej budowy kościoła
 • 30.04.1988– przekazanie przez Urząd Miejski Wrocławia dokumentu „wskazania lokalizacyjnego budowy kościoła” (na rogu ulic Szwedzkiej i Szkockiej)
 • 23.02.1989– podpisanie aktu notarialnego przejęcia na wieczyste użytkowanie placu przeznaczonego na budowę kościoła, pod adresem ul. Szkocka 35
 • 21.04.1988– rozpoczęcie prac budowlanych kościoła i domu parafialnego wg projektu architektonicznego Erharda Kloza i Matyldy Miller
 • 12.05.1990– przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy w budującym się domu parafialnym przy ul. Szkockiej 35
 • XII 1991– przeniesienie mieszkań kapłanów do domu parafialnego przy ul. Szkockiej 35
 • 09-16.10.1994– pierwsze parafialne Misje Święte, które wygłosili Ojcowie Sercanie z Zakopanego
 • 14.09.1995– zainstalowanie krzyża na wieży kościoła
 • 09.03.1997– rozpoczęcie odprawiania niedzielnych Mszy św. w budującym się kościele
 • 31.03.1997– poświęcenie i wmurowanie przez ks. Kardynała Henryka Gulbinowicza kamienia węgielnego w budującym się kościele; kamień węgielny stanowi cząstka skały z Ziemi Świętej- z Ogrodu Oliwnego, cząstka z fundamentów Bazyliki św. Piotra w Rzymie oraz kamień z Grobu Bożego
 • 12-19.03.2000- Misje Święte Jubileuszowe prowadzone przez Ojców Redemptorystów
 • 29.10.2000– konsekracja kościoła przez ks. Kardynała Henryka Gulbinowicza; umieszczenie w mensie ołtarza relikwii bł. Honorata Koźmińskiego
 • 03.10.2010– śmierć ks. Prałata Franciszka Skorusy, pierwszego proboszcza i budowniczego kościoła pw. NMP Nieustającej Pomocy
 • 2010-2014– sprawowanie urzędu proboszcza przez ks. Henryka Trościankę
 • 29.06.2014– objęcie urzędu proboszcza przez ks. Zbigniewa Ordę
 • 12.10.2014– Pierwszy Festyn Parafialny rozpoczynający trwającą
  do dziś tradycję Festynów Parafialnych
 • 21-27.03.2015– trzecie Misje Parafialne prowadzone przez ks. Roberta Begierskiego
 • 25.03.2015– wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II i św. Charbela; rozpoczęcie tradycji wprowadzania relikwii świętych i błogosławionych do kościoła z okazji ważnych wydarzeń parafialnych
 • 03.10.2015– nadanie domowi parafialnemu imienia Ks. Prałata Franciszka Skorusy
 • 22.02.2016– otwarcie punktu pomocy dla potrzebujących prowadzonego przez PZ Caritas
 • 13.05.2016– poświęcenie ołtarza i figury Matki Bożej Fatimskiej; rozpoczęcie Nabożeństw Fatimskich trwających corocznie od maja do października
 • 26.05.2019– rozpoczęcie peregrynacji Obrazu NMP Nieustającej Pomocy po domach parafian, w których Obraz pozostaje przez 9 kolejnych dni
 • 22.04.2020– wprowadzenie cyklicznego dnia adoracji Najświętszego Sakramentu- w każdą środę, godz. 15:00- 18:00
 • 03.10.2020– nadanie skwerowi na osiedlu imienia Ks. Franciszka Skorusy
 • 08.03.2023– rozpoczęcie obchodów Jubileuszu 40-lecia Parafii NMP Nieustającej Pomocy, których ważną częścią będą dziękczynne pielgrzymki do Medjugorie (czerwiec 2023r.) i Ziemi Świętej (wrzesień/ październik 2023r.)

Czytaj więcej

Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy

26 maja 2019r. rozpoczęła się peregrynacja Obrazu Naszej Patronki, Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy, po domach naszych Parafian. Przypadający wtedy Dzień Matki nie był przypadkowym zbiegiem okoliczności, ale świadomym wyborem inicjatorów tego przedsięwzięcia. Patronka naszej Wspólnoty Parafialnej i naszej Świątyni nazywana jest przez wielu po prostu „Naszą Matką”. Trudno sobie zatem wyobrazić lepszy prezent dla Matki, z okazji Jej święta, niż ten w postaci zaproszenia do rodzin Jej dzieci. Podczas peregrynacji Obraz Matki Bożej gości w rodzinie przez 9 dni. W tym czasie domownicy mają okazję odprawić Nowennę, składając w dłonie Maryi wszystkie sprawy- zarówno prośby jak i dziękczynienia. Pobyt Maryi w poszczególnych domach jest okazją do zaproszenia bliższej i dalszej rodziny, znajomych i sąsiadów do wspólnej modlitwy. Parafianie, którzy pragną gościć w swoich domach tak niezwykłego Gościa mogą zgłosić się do zakrystii i zapisać na konkretny termin. Obraz Matki Bożej każdorazowo przekazywany jest podczas Mszy św. o godz. 18:00.
Zapraszamy do włączenia się do tej szlachetnej inicjatywy i rozpropagowywania jej wśród mieszkańców naszej Parafii.

Czytaj więcej