Początki parafii

2. POCZĄTKI PARAFII

Druga Wojna Światowa pozostawiła na osiedlu olbrzymią ilość zniszczeń i ruin, ale bliskość zakładów Pafawag i Dolmel sprawiła, że osiedle zaczęło się szybko rozbudowywać. Na rogu ulicy Greckiej i Szkockiej po zburzonym domu dwurodzinnym gruzy leżały aż do roku 1968. Placem tym już wcześniej zainteresowało się małżeństwo – państwo Langowie z pięciorgiem dzieci, którzy obok gruzów wybudowali małe pomieszczenie zastępcze. Mieszkali tam i budowali dom po przeciwnej stronie ulicy Greckiej, który odkupiła od nich pani Smolańska. Potem, na oczyszczonym placu, zaczęli budować drugi dom (bliźniak). Budową zajęła się pani Lange. Wynajęła robotników-Cyganów i w dość krótkim czasie dom ujrzał światło dzienne. Z jakichś przyczyn musiała go jednak sprzedać. Dom, będący w trakcie budowy, został kupiony z przeznaczeniem na kaplicę mszalną i zaplecze katechetyczne przez ks. kan. Aleksandra Oberca (z jego inicjatywy), ks. Władysława Bochnaka, ks. Stefana Kruszaka, ks. Stanisława Pietraszko. Po kilku latach przekazali go aktem notarialnym parafii p. w. św. Michała Archanioła na Muchoborze Wielkim. Budowę szybko dokończono i 2 października 1971 r. odbyło się poświęcenie kaplicy.

poczatki

fig.1 Uroczystość poświęcenia kaplicy przy ulicy Greckiej 1971 r.

Początkowo odprawiano w kaplicy msze święte tylko raz w tygodniu (w niedziele) dla ludzi starszych i chorych, a od 1973 r. w przystosowanych pomieszczeniach prowadzono lekcje religii. Od 1972 r. funkcję kościelnego pełnił pan Tadeusz Pawłowicz. Od 1974 r. kaplicę coraz bardziej dostosowywano do potrzeb mieszkańców rozbudowującego się osiedla – uporządkowano plac, zabudowano taras i rozbudowano cały budynek. W tym czasie prace były wykonywane przede wszystkim przez parafian. Na szczególną uwagę zasługuje pracowitość śp. Stanisława Lange, śp. Wincentego Kupczaka i wielu innych. Stopniowo przybywało mszy świętych w niedzielę, a także zaczęto je odprawiać w dni powszednie. W kaplicy, od początku jej istnienia, znajdował się obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a w środy wieczorem odbywała się nowenna ku jej czci. W tyle ołtarza znajdował się charakterystyczny, masywny krzyż z ciemnego drewna, który później został przeniesiony do nowej kaplicy, a dziś znajduje się w sali parafialnej. W miarę rosnących potrzeb adaptowano kolejne pomieszczenia w budynku kaplicy z przeznaczeniem na prowadzenie lekcji religii.

W końcu lat siedemdziesiątych Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” wybudowała duże osiedle bloków wielorodzinnych pomiędzy ul. Grecką, a rzeką Ślężą. Zaczęło przybywać mieszkańców. Rozbudowywało się też osiedle Nowy Dwór. Ks. Aleksander Oberc szybko zorientował się, że konieczne będzie wyodrębnienie parafii na Nowym Dworze i Muchoborze Małym. Założył w tym celu oddzielne księgi parafialne dla każdego z osiedli od 1978 r.