Pierwszy punkt katechetyczny

1. PIERWSZY PUNKT KATECHETYCZNY NA MUCHOBORZE MAŁYM

dom_katechetyczny_1

Osiedle Muchobór Mały do 1983 r. nie było osobną parafią1, ale należało do parafii pw. św. Michała Archanioła na Muchoborze Wielkim. Jednak po wojnie ze względu na bliskość zakładów Pafawag i Dolmel2 osiedle zaczęło się szybko rozbudowywać. Spowodowało to znaczny przyrost liczby mieszkańców. Dodatkowo w 1961 r., ze względów ideologicznych, katecheza została usunięta ze szkół przez komunistów3. Te dwa czynniki wpłynęły na decyzję ks. kan. Aleksandra Oberca, ówczesnego proboszcza z parafii na Muchoborze Wielkim, który zdecydował się powołać na osiedlu Muchobór Mały pierwszy punkt katechetyczny. W tym celu namówił państwa Krystynę i Czesława Lewickich, aby w swoim domu, który dopiero co kończyli budować, zorganizować ów punkt. Katechizacja w domu państwa Lewickich, znajdującym się przy ul. Stanów Zjednoczonych 19, odbywała się w latach 1965-19684. Na jej potrzeby zaadoptowano duży pokój w którym znajdowały się ławki szkolne oraz tablica. Na katechezę przychodziły dzieci i młodzież z całego osiedla Muchobór Mały. Pośród nich była pani Dorota Ochwat, dzisiaj katechetka, która tak wspomina tamten okres5:

„Czuję ogromną wdzięczność dla Państwa Lewickich za ich postawę. W tamtych trudnych czasach – czasach komunistycznej nagonki – ich otwarcie się na potrzeby głoszenia Słowa Bożego budzą mój podziw, wdzięczność i szacunek. Przecież nie mieli oni z tego tytułu żadnych korzyści, a tylko narażali się na represje komunistycznej władzy. Bardzo mocno zapadły mi, wtedy małej dziewczynce, w pamięci lekcje katechezy prowadzone m.in. przez ks. Dionizego Miazgę. Pomimo braku pomocy dydaktycznych i innych trudności ksiądz głosił nam Dobrą Nowinę o Królestwie Bożym. Jego katechezy były mocno zakorzenione w Słowie Bożym – Starym i Nowym Testamencie. Najbardziej pamiętam lekcję, kiedy rozważaliśmy przypowieść o siewcy. Już wtedy stanęło przedmną pytanie: Kim ja będę? Czy tym dobrym ziarnem, które wyda plon?”

dom_katechetyczny_2

W 1968 r. katecheza została przeniesiona do salek parafialnych przy kościele na Muchoborze Wielkim. Na osiedle Muchobór Mały powróciła w roku 19736 do przystosowanych pomieszczeń przy kaplicy na ulicy Greckiej.

Autor: Jan Inglot

 
 
 
 


1Por. 25-lecie Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy, red. J. Inglot, E. Koziarzewski, W. Partyka, Wrocław 2008, s. 30
2Tamże, s. 26
3http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAK/gn201035-szkolna.html [stan na dzień 3.04.2014] 4Lata katechezy ustalono na podstawie wspomnień państwa Alicji i Jerzego Lewickich
5Opracowano na podstawie rozmowy z września 2013 r.
6Por. 25-lecie…, s. 27