TRIDUUM PASCHALNE – WIELKI CZWARTEK

Ludu Kapłański, Ludu Królewski

Zgromadzenie Święte, Ludu Boży

Śpiewaj twemu Panu

 

 

Lud Kapłański, Lud Królewski, Zgromadzenie Święte, Lud Boży – to  o nas, o naszej wspólnocie Czy jednak śpiewając te słowa na rozpoczęcie Triduum Paschalnego w Wielki Czwartek, wiemy  co to oznacza być ludem Kapłańskim?

Wielki Czwartek przyjęto jako święto kapłanów , z okazji ustanowienia kapłaństwa przez Chrystusa.

W tym dniu rozważamy Ewangelię, opisującą  obmycie nóg uczniom przez Chrystusa.

Bóg klęka przed człowiekiem i myje mu nogi.  Przez  ten znamienity gest, Chrystus w obrzędzie, który nazywamy mandatum ( przykazanie) ustanawia kapłaństwo. I tak, przewodniczący liturgii ( w naszej parafii – Ksiądz Proboszcz) umywa nogi dwunastu mężczyznom,  wypełniając przykazanie Jezusa : „ Daję wam  nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali ” (J 13,34)

Z tej miłości ma wypływać służba drugiemu człowiekowi.

Kapłanem jest więc  każdy  ochrzczony członek ludu Bożego , który służy człowiekowi  i kocha go miłością Chrystusa. Tak więc, to święto wszystkich parafian wypełniających przykazanie.

Kapłani należą do Ludu Bożego, ale wyróżnia  ich  szczególnie, posługa rozdawania sakramentów.

Tak zwani  Świeccy , czyli   żyjący na świecie chrześcijanie  włączeni w Chrystusa przez chrzest (DM15) i nie będący  członkami stanu kapłańskiego i zakonnego, stawszy się na swój sposób uczestnikami kapłańskiego, prorockiego i królewskiego urzędu Chrystusowego, ze swej strony sprawują właściwe całemu ludowi chrześcijańskiemu posłannictwo w Kościele i świecie. (KK31)

Jakie zadania mamy do spełnienia w  misji Kapłańskiej Jezusa.

  1. Tworzenie rodziny nazwanej przez Sobór Watykański II „Kościołem domowym”, w którym rodzice przy pomocy słowa i przykładu winni być dla swoich dzieci pierwszymi zwiastunami wiary
  2. Przyjmowanie sakramentów, modlitwa
  3. Świadectwo życia świętobliwego- nauka, praca i wypoczynek w duchu  oddania się Bogu
  4. Czynna miłość
  5. Pełnienie wybranych posług np. słowa, przewodniczenie modlitwie liturgicznej, udzielanie chrztu, rozdawanie Komunii świętej zgodnie z przepisami prawa (KPK,kan.230,§1.)

 

Służmy ludziom z miłością, ale też korzystając z tego specyficznego czasu zadumy i rozważań zastanówmy się  Z jakich nieczystości obmyje nas dzisiaj Jezus , jakie brudy zabierze  na krzyż”

 

Proszę też o przyjęcie przez naszych kapłanów życzeń, aby będąc sługami Jezusa Chrystusa pełnili posługę Ewangelii tak, abyśmy uświęceni Duchem Świętym, mogli składać samych siebie jako  „ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu” (Rz 12,1; DK 2)

Krzysztof Okurowski

PZC Caritas

 

Bibliografia

Synopsa tekstów Soboru Watykańskiego II Pallottinum, Poznań – Warszawa 1970.

DK- Dekret o posłudze i życiu kapłanów Presbiterorum ordinis

KPK – Kodeks Prawa Kanonicznego

KK- Konstytucja Dogmatyczna o Kościele Lumen gentium

Konferencja O. Adama Szustaka dla Duszpasterstwa Akademickiego „Beczka”, 2012.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu,  Towarzystwo Świętego Pawła.