TRIDUUM PASCHALNE – WIELKI PIĄTEK

Siedem słów Jezusa na krzyżu

Pieśń: Adoramus te Christe benedicimus Tibi , quiam per crucem Tuam redemisti mundum

  1. Z Ewangelii Łukasza:

„Kiedy przyszli na miejsce zwane czaszką. Ukrzyżowali tam  Jego i złoczyńców, jednego po prawej a drugiego po lewej stronie. Jezus mówił : „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”

Jezu, Ty uczysz nas modlić się do Ojca prosząc : „Odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. Sam potwierdziłeś te słowa cierpiąc  na krzyżu : „Ojcze wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią”.

Ty Panie uczysz nas , ze źródłem przebaczenia jest niesamolubna miłość , która nie prowadzi rachunku krzywd, nie domaga się zadość uczynienia za poniesioną stratę. Czy potrafię przebaczać ? Czy rozumiem, co znaczy przebaczać?

Pieśń: Dobranoc, Głowo święta Jezusa mojego,

Któraś była zraniona do mózgu samego.

ref:  Dobranoc Kwiecie różany,

Dobranoc Jezu kochany, dobranoc!

 

  1. Z Ewangelii Łukasza:

„Jeden z powieszonych na krzyżu złoczyńców bluźnił Mu mówiąc „Czy Ty nie jesteś Chrystusem? Wybaw siebie i nas”. Drugi natomiast upominając go powiedział: „ty nawet Boga się nie boisz, chociaż ponosisz tę samą karę. My przecież sprawiedliwie zostaliśmy ukarani, zasłużyliśmy na to , ale On nic złego nie zrobił i dodał „Jezu wspomnij o mnie, gdy wejdziesz do swego Królestwa. Odpowiedział mu: „Zapewniam Cię, dzisiaj będziesz ze mną w raju”

Panie Jezu jakże trudno zrozumieć nam te wielką tajemnicę rzeczywistości odkupienia. Ty nie oszczędziłeś siebie, aby  oszczędzić nas. Napełniasz  nasze serca łaską wiary, byśmy w jej świetle mogli poznawać głębię tajemnicy krzyża.

Pieśń:  Dobranoc, włosy święte, mocno potargane,

Które były najświętszą Krwią zafarbowane.

Ref : Dobranoc Kwiecie różany,

Dobranoc Jezu kochany, dobranoc

 

  1. Z Ewangelii Jana :

„Przy krzyżu Jezusa stała Jego Matka, siostra jego Matki, Maria, żona Kleofasa oraz Maria Magdalena. Gdy Jezus zobaczył Matkę i stojącego obok ucznia, którego miłował, zwrócił się do Matki : „Niewiasto, oto Twój syn”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Twoja Matka” i od tej godziny uczeń przyjął ją do siebie”

Panie Jezu  nikt tak jak Twoja Matka nie przyjął sercem tajemnicy Odkupienia. Sercem, które kocha
w każdej sytuacji, nawet pod drzewem krzyża własnego dziecka. Miłość nie pozwala Ci Maryjo zrezygnować  z prawdy Odkupienia ,choć płacisz za nią wielką cenę.

Pieśń: Dobranoc, nogi święte, na wylot przeszyte,

I tępymi gwoździami do krzyża przybite.

Ref : Dobranoc Kwiecie różany,

Dobranoc Jezu kochany, dobranoc!

 

  1. Z Ewangelii Mateusza :

„Od godziny 6 do godziny 9 ciemność okryła całą ziemię. Ok. godziny 9 Jezus zawołał donośnym głosem : „Eli, Eli lema sabachthani”, to znaczy „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił”

Panie Jezu jak wielką miłością otoczył nas Twój Ojciec skoro potrafił poświęcić swojego syna na odkupienie za nasze grzechy. Jak trudno wyobrazić sobie Ojca biernie przypatrującego się mękom swojego Syna na krzyżu. Syn Twój Boże  świadomie przyjął cierpienie, poniżenie, stał się grzechem Ten, który nie znał grzechu.

Niech ta tajemnica pomoże nam w znoszeniu cierpień, chorób , trudności życiowych. Może w danym czasie nie reagujesz na nasze prośby, ale cały czas otaczasz nas swoim  nieskończonym miłosierdziem.

Pieśń:  Dobranoc ręce święte, na krzyż wyciągnione,

Jako struny na lutni, gdy są wystrojone.

Ref : Dobranoc Kwiecie różany,

Dobranoc Jezu kochany, dobranoc!

 

  1. Z Ewangelii Jana

„Potem Jezus wiedząc, że już wszystko się dokonało, aby wypełniło się Pismo rzekł: „Pragnę”. A znajdowało się tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę nasączoną octem i podano Mu do ust.”

Tak często pragnienia, z którymi zwracamy się do Ciebie Boże nie zostają spełnione w wymiarze przez nas oczekiwanym. Czy obrażamy się na Ciebie za to ? A może przyjmujemy Twoją wolę w ufności i przekonaniu, że Ty najlepiej wiesz, co dla nas dobre, co potrafi ożywić naszą wiarę, co sprawi , że będziemy Twoim światłem dla innych.

Pieśń: Dobranoc, boku święty, z którego płynęła

Krew najświętsza, by grzechy człowieka obmyła.

Ref:   Dobranoc Kwiecie różany,

Dobranoc Jezu kochany, dobranoc!

 

  1. Z Ewangelii Jana :

„Kiedy Jezus skosztował octu, powiedział: „Wykonało się”. Po czym skłonił głowę i oddał ducha”

Panie Jezu tu pod Twoim Krzyżem w  chwili  agonii wraz z ostatnimi słowami , po których zstąpisz do otchłani piekieł,  aby zwyciężyć śmierć, zaczynamy inaczej patrzeć na nasze małe krzyże, cierpienia i niepokoje. Oddajemy je Tobie, dziękując za twe nieskończone miłosierdzie.

Pieśń:  Dobranoc, Serce święte, włócznią otworzone,

Bądź po wszystkie wieczności mile pozdrowione.

Ref:  Dobranoc Kwiecie różany,

Dobranoc Jezu kochany, dobranoc!

 

  1. Z Ewangelii Łukasza

„Była już prawie godzina szósta a ciemność ogarnęła całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Gdy słońce się zaćmiło zasłona w świątyni rozdarła się przez środek a Jezus zawołał donośnym głosem :  „Ojcze, w Twoje ręce powierzam Ducha Mojego”. Po tych słowach skonał.”

Panie Jezu oddając Ducha Swego w ręce Ojca otworzyłeś nam drzwi stałego dostępu do nieograniczonego miłosierdzia Bożego. Naucz nas czerpać ze źródła Bożego miłosierdzia, abyśmy potrafili dzielić się nim z naszymi siostrami i braćmi na ziemi.

Pieśń: Dobranoc, grobie święty, najświętszego Ciała,

Który Matka Bolesna łzami oblewała.

ref:  Niech Ci będzie cześć w wieczności,

Za Twe męki, zelżywości, mój Jezu!

 

Anna i Krzysztof Okurowscy

PZC Caritas