Sierpień miesiącem trzeźwości Narodu

AbstynencjaCo roku jesteśmy zachęcani przez swoich Pasterzy do przeżycia sierpnia bez alkoholu. Nie inaczej jest i w tym roku. Episkopat Polski skierował do nas, wiernych Kościoła Katolickiego, zaproszenie do abstynencji zachęcając, aby chętni przedłużyli swoje wyrzeczenie aż do 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości. W apelu tym Biskupi przypomnieli jak wiele szkód w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym wyrządza alkohol i kultura jego spożywania. „W domach, w których rodzice piją nadmiernie alkohol, często nie wystarcza pieniędzy na zaspokojenie podstawowych potrzeb, w tym na zakup chleba”. Biskupi przypomnieli również, że wielu bohaterów walczących o wolność Polski zdawało sobie sprawę, że troska o trzeźwość Polaków jest fundamentem walki o niepodległość.

Podejmując myśl naszych Pasterzy, zachęcamy naszych Parafian do podjęcia abstynencji na dowolny okres i w dowolnej intencji. Tradycyjnie już w naszej świątyni wyłożona jest Księga Zobowiązań Abstynenckich, gdzie można wpisać swoja deklarację.