VII rocznica śmierci Księdza Prałat Franciszka Skorusy

We wtorek przypada siódma rocznica śmierci Ks. Prałata Franciszka Skorusy. Uroczystej Mszy św. o godz. 18.00 będzie przewodniczył Ks. dr Ireneusz Bakalarczyk, Notariusz Kurii Archidiecezji Wrocławskiej, Słowo Boże wygłosi Ks. Neoprezbiter Jan Inglot oraz obecni będą Księża współpracujący z Ks. Prałatem. Serdecznie zapraszamy!

5