MSZA ŚWIĘTA PRYMICYJNA KSIĘDZA JANA INGLOTA

„MIŁOŚĆ W PRAWDZIE, której Jezus Chrystus dał świadectwo swoim życiem ziemskim, a zwłaszcza swoją śmiercią i zmartwychwstaniem, stanowi zasadniczą siłę napędową prawdziwego rozwoju każdego człowieka i całej ludzkości. Miłość — «caritas» — to nadzwyczajna siła, która każe osobom odważnie  i ofiarnie angażować się w dziedzinie sprawiedliwości i pokoju.

To siła, która pochodzi od Boga — odwiecznej Miłości i absolutnej Prawdy. Każdy odnajduje swoje dobro, przyjmując plan, który Bóg ma wobec niego, by w pełni go urzeczywistnić: w tym planie znajduje bowiem swoją prawdę, a przyjmując ją staje się wolny (por. J 8, 22)”.

ENCYKLIKA „CARITAS IN VERITATE” OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI

 

Z okazji przyjęcia święceń Prezbiteriatu, życzymy Ci Księże Janie, abyś potrafił być w swojej służbie: wolny, sprawiedliwy, odważny i abyś dzięki miłości w prawdzie, jak Jezus, potrafił pisać prawo na piasku, a nie odczytywał je z twardych kamiennych tablic.

GALERIA ZDJĘĆ – MSZA ŚWIĘTA

GALERIA ZDJĘĆ AGAPA