Muchoborskie Kolędowanie

Dyrektor, Społeczność Szkoły Podstawowej nr 28

oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Metalowiec”

zapraszają

Seniorów naszego osiedla na spotkanie z cyklu

Muchoborskie Kolędowanie

które odbędzie się 26 stycznia 2017 r. o godz. 16.00

w budynku szkoły przy ul. Greckiej 59

KL