Skrót z kalendarium 40-letniej historii Parafii pw. NMP Nieustającej Pomocy

 • 1945– przyporządkowanie osiedla Muchobór Mały do Parafii pw. Św. Michała Archanioła we Wrocławiu Muchoborze Wielkim
 • 1965– utworzenie na osiedlu punktu katechetycznego w prywatnym domu Państwa Lewickich, znajdującym się przy ul. Stanów Zjednoczonych 19; punkt funkcjonował przez 3 lata, tj. do 1968r.
 • 1971- nabycie przez 4 kapłanów nieruchomości przy ul. Greckiej 26-28 celem przekazania jej na własność Parafii pw. Św. Michała Archanioła we Wrocławiu Muchoborze Wielkim
 • 02.10.1971- poświęcenie kaplicy w domu przy ul. Greckiej 26-28
 • 1973– uruchomienie punktu katechetycznego w domu przy ul. Greckiej 26- 28
 • 1978– założenie odrębnych ksiąg metrykalnych dla osiedla Muchobór Mały
 • 25.06.1981– zamieszkanie w domu przy ul.  Greckiej 26-28 ks. Franciszka Skorusy, oddelegowanego przez ks. Kardynała Henryka Gulbinowicza do prac związanych z utworzeniem nowej parafii
 • 07.03.1983- powołanie na Muchoborze Małym Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 • 15.03.1983– ustanowienie proboszcza Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, którym został ks. Franciszek Skorusa
 • 26.06.1983– pierwszy Odpust Parafialny ku Czci NMP Nieustającej Pomocy
 • 18.02.1988– wydanie przez Urząd Miejski Wrocławia pozytywnej opinii dotyczącej koncepcji funkcjonalno- przestrzennej planowanej budowy kościoła
 • 30.04.1988– przekazanie przez Urząd Miejski Wrocławia dokumentu „wskazania lokalizacyjnego budowy kościoła” (na rogu ulic Szwedzkiej i Szkockiej)
 • 23.02.1989– podpisanie aktu notarialnego przejęcia na wieczyste użytkowanie placu przeznaczonego na budowę kościoła, pod adresem ul. Szkocka 35
 • 21.04.1988– rozpoczęcie prac budowlanych kościoła i domu parafialnego wg projektu architektonicznego Erharda Kloza i Matyldy Miller
 • 12.05.1990– przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy w budującym się domu parafialnym przy ul. Szkockiej 35
 • XII 1991– przeniesienie mieszkań kapłanów do domu parafialnego przy ul. Szkockiej 35
 • 09-16.10.1994– pierwsze parafialne Misje Święte, które wygłosili Ojcowie Sercanie z Zakopanego
 • 14.09.1995– zainstalowanie krzyża na wieży kościoła
 • 09.03.1997– rozpoczęcie odprawiania niedzielnych Mszy św. w budującym się kościele
 • 31.03.1997– poświęcenie i wmurowanie przez ks. Kardynała Henryka Gulbinowicza kamienia węgielnego w budującym się kościele; kamień węgielny stanowi cząstka skały z Ziemi Świętej- z Ogrodu Oliwnego, cząstka z fundamentów Bazyliki św. Piotra w Rzymie oraz kamień z Grobu Bożego
 • 12-19.03.2000- Misje Święte Jubileuszowe prowadzone przez Ojców Redemptorystów
 • 29.10.2000– konsekracja kościoła przez ks. Kardynała Henryka Gulbinowicza; umieszczenie w mensie ołtarza relikwii bł. Honorata Koźmińskiego
 • 03.10.2010– śmierć ks. Prałata Franciszka Skorusy, pierwszego proboszcza i budowniczego kościoła pw. NMP Nieustającej Pomocy
 • 2010-2014– sprawowanie urzędu proboszcza przez ks. Henryka Trościankę
 • 29.06.2014– objęcie urzędu proboszcza przez ks. Zbigniewa Ordę
 • 12.10.2014– Pierwszy Festyn Parafialny rozpoczynający trwającą
  do dziś tradycję Festynów Parafialnych
 • 21-27.03.2015– trzecie Misje Parafialne prowadzone przez ks. Roberta Begierskiego
 • 25.03.2015– wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II i św. Charbela; rozpoczęcie tradycji wprowadzania relikwii świętych i błogosławionych do kościoła z okazji ważnych wydarzeń parafialnych
 • 03.10.2015– nadanie domowi parafialnemu imienia Ks. Prałata Franciszka Skorusy
 • 22.02.2016– otwarcie punktu pomocy dla potrzebujących prowadzonego przez PZ Caritas
 • 13.05.2016– poświęcenie ołtarza i figury Matki Bożej Fatimskiej; rozpoczęcie Nabożeństw Fatimskich trwających corocznie od maja do października
 • 26.05.2019– rozpoczęcie peregrynacji Obrazu NMP Nieustającej Pomocy po domach parafian, w których Obraz pozostaje przez 9 kolejnych dni
 • 22.04.2020– wprowadzenie cyklicznego dnia adoracji Najświętszego Sakramentu- w każdą środę, godz. 15:00- 18:00
 • 03.10.2020– nadanie skwerowi na osiedlu imienia Ks. Franciszka Skorusy
 • 08.03.2023– rozpoczęcie obchodów Jubileuszu 40-lecia Parafii NMP Nieustającej Pomocy, których ważną częścią będą dziękczynne pielgrzymki do Medjugorie (czerwiec 2023r.) i Ziemi Świętej (wrzesień/ październik 2023r.)