Funkcjonowanie Parafii w czasie stanu epidemii

Od dnia 25 marca 2020r. Msze św. sprawowane będą przy drzwiach zamkniętych, z udziałem tylko 5 wiernych. Pierwszeństwo wejścia na Mszę Świętą mają po 2 osoby z rodziny, która zamówiła intencję. W czasie stanu zagrożenia epidemicznego Msze święte niedzielne sprawowane będą według stałego porządku:

Godziny niedzielnych Mszy św.

7:30;  9:30;  11:00;  12:30;  18:00

Msze święte w dni powszednie codziennie o godz. 7:00, 18:00. Odwołane są wszystkie nabożeństwa, spotkania grup oraz urzędowanie kancelarii parafialnej. W sprawach pilnych prosimy kontaktować się pod numerem tel. 71-373-72-45

Prosimy o wyrozumiałość, zachęcamy do modlitwy  w swoich domach i udziału w licznych transmisjach radiowych i telewizyjnych. Powyższy porządek  obowiązuje do odwołania.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej: