Niedziela palmowa

Przeżywamy trudny czas epidemii, ale nie zapominajmy o wydarzeniach Roku Liturgicznego. Najbliższa niedziela (05 kwietnia) to Niedziela Męki Pańskiej czyli tzw. Niedziela Palmowa. Mimo, że nie będzie nam dane przyjść do naszej świątyni z palmami, to zachęcamy do przygotowania i umieszczenia palm w oknach swoich domów. Niech to będzie wyraz przynależności do Kościoła i modlitwy o ustanie epidemii koronawirusa.