Dyspensa

Metropolita Wrocławski Arcybiskup Józef Kupny udzielił dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych na piątek, 4 maja 2018 r.

ks. dr Jacek Froniewski
Kanclerz Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej

dyspensa