II Dekanalny Dzień Skupienia LSO

Już po rad drugi członkowie Liturgicznej Służby Ołtarza z dekanatu Wrocław Zachód I spotkali się na wspólnym Dniu Skupienia. Gospodarzem spotkania była parafia Macierzyństwa NMP na Pilczycach, która zaprosiła na to wydarzenie kleryków I roku Seminarium Wrocławskiego. W trakcie homilii ks. prefekt Józef Jarmuła przypomniał życiorys św. Dominika Savio, którego relikwie towarzyszyły ministrantom w modlitewnej zadumie. W trakcie Dnia Skupienia ministranci mieli okazję do wspólnej modlitwy, wzajemnego spotkania czy rozmów z klerykami. W wydarzeniu tym uczestniczyli również ministranci i lektorzy z naszej parafii wraz z ks. Piotrem.

12

GALERIA