Zło dobrem zwyciężaj

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło zwyciężaj dobrem.

 

Myśl przewodnia kojarzona z posługą i męczeńską śmiercią  bł. ks Jerzego Popiełuszki zaczerpnięta została z Listu do Rzymian, w którym  Św. Paweł przytacza  zasady życia chrześcijańskiego.

Serię wskazań  Św. Pawła rozpoczyna wezwanie do miłości. To miłość bliźniego dla naszego nowego parafianina bł. ks. Jerzego była podstawą do życia w wolności. To miłość dzięki której, widzimy Chrystusa w drugim człowieku, potrafi zbudować klimat wolności w rodzinie, pracy, ojczyźnie . Człowiek prawdziwie wolny to człowiek pełen miłości , ponad podziałami, ponad osądzaniem innych , człowiek pełen pokory, świadomy swoich wad, słabości, człowiek ufający Jezusowi, oddający mu się bez reszty.

Czas Wielkopostnych rekolekcji, które pomagają nam przygotować się do Świąt Wielkanocnych wykorzystajmy na zweryfikowanie naszej postawy chrześcijanina.

Niech nie przygarbia nas grzech, niech nasze wypaczone grzechem oblicza wypięknieją  jaśniejąc światłem Chrystusa zmartwychwstałego.

Oto zasady, o których wspomina Św. Paweł a które, przybliżają nam Królestwo Boże.

„Miłość niech będzie nieobłudna. Unikajcie zła, przylgnijcie do dobra. Serdeczni w braterskiej miłości wzajemnie się wyprzedzajcie w okazywaniu szacunku. Nie traćcie gorliwości, bądźcie płomiennego ducha, służcie Panu. Radujcie się nadzieją, w ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Wspomagajcie świętych, przestrzegajcie gościnności. Błogosławcie tych, którzy was prześladują: błogosławcie a nie złorzeczcie. Radujcie się z radosnymi, płaczcie z płaczącymi. Bądźcie jednomyślni. Nie zabiegajcie o to co wyniosłe, ale miejcie upodobanie w tym co skromne. Bądźcie życzliwi dla wszystkich ludzi. Jeżeli to od was zależy ze wszystkimi ludźmi zachowujcie pokój. Umiłowani, sami nie wymierzajcie sprawiedliwości ale pozostawcie to gniewowi Bożemu. Napisano bowiem: Do mnie należy pomsta, Ja odpłacę , mówi Pan….

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło zwyciężaj dobrem.”

Galeria zdjęć z uroczystości wprowadzenia relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszkio