Inauguracja programu „Rodzina rodzinie” w naszej parafii.

Informacja o pomocy Parafii w ramach akcji

„RODZINA RODZINIE”

 

Dzięki hojności parafian rozpoczęliśmy udział naszej wspólnoty parafialnej w programie Caritas Polska „Rodzina rodzinie”. Zebrane w niedzielę środki umożliwiły nam udzielenie wsparcia dwojgu samotnym mieszkańcom Aleppo. Zadeklarowane comiesięczne wpłaty pozwolą na kontynuację programu.

Uprzejmie informujemy, że w procedurze objęcia pomocą mieszkańców Syrii w ramach akcji „Rodzina rodzinie”  nie ma możliwości dokonywania wyboru spośród rodzin wymagających wsparcia. Do objęcia pomocą przedstawiana jest na stronie internetowej zawsze tylko jedna konkretna rodzina lub osoba, a dopiero gdy znajda się dla niej darczyńcy – w jej miejsce przedstawiana jest nowa. W ten sposób PZC w imieniu Parafii zadeklarował pomoc dwóm niżej wymienionym osobom. Z zebranej sumy PZC będzie dokonywał, zgodnie z zasadami programu, comiesięcznych wpłat przez okres 6 miesięcy.

 

W imieniu PZC dziękujemy wszystkim za postawę miłosierdzia wobec potrzebujących pomocy mieszkańców Syrii.

Imelien Deyab Elbdewi – Syria  (ID 1957)

Jest wdową. Ma 67 lat. Jest bardzo biedna, bez źródeł dochodu. W wojnie straciła cały swój dobytek oraz dom. Potrzebuje żywności, która w Aleppo jest obecnie bardzo droga. Potrzebuje również opłacić koszty związane
z wynajmem mieszkania oraz opału na zimę. Dużym wydatkiem jest także dostęp do prądu z generatorów, który sukcesywnie drożeje w związku
z przedłużającą się wojną.

 Iskandar Saeed Safar – Syria (ID 1861)

Jest samotnym mężczyzną. Ma 57 lat. Mieszka w Aleppo. Jest biedny
i samotny, bez źródeł dochodu. Również on stracił w wyniku wojny cały swój dobytek i dom. Potrzebuje żywności i opału. Także dla niego dużym wydatkiem jest dostęp do prądu z generatorów.

 

Osoby, które chciałyby włączyć się w pomoc w ramach programu „Rodzina rodzinie” zapraszamy do kawiarenki parafialnej 12 marca 2017r., po każdej Mszy św.

Informacje o akcji „Rodzina rodzinie” znajdują się na stronie  Caritas Polska http://rodzinarodzinie.caritas.pl/

Kawiarenka parafialna – GALERIA