Podręczniki dla klasy III SP

Podajemy obowiązujące podręczniki i karty pracy dla klasy III w SP 28, dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej:
„Przyjmujemy Pana Jezusa” – wyd. św. Wojciech, red. J. Szpet i D. Jackowiak