Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną, kiedy moc zmartwychwstałego
Chrystusa pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci, zapala w
sercach wierzących nadzieję i radość. (św. Jan Paweł II)

Jezus Chrystus, Jezus Zmartwychwstały ukazał nam dziś tajemnicę
wielkiej i niepowtarzalnej miłości, miłości Boga do człowieka… Niech
napełni ona nasze serca, przyniesie wiarę i nadzieję, niech dodaje mocy
i odwagi w podejmowaniu naszej codzienności.

Drodzy Parafianie, błogosławionych i radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

Duszpasterze

rl10