Adwent- czas oczekiwania

28 listopada 2021r. rozpoczyna się tegoroczny Adwent, który nie ma, jak to było do niedawna w tradycji Kościoła, charakteru pokutnego, a jest czasem refleksji i przygotowania do potrójnego przyjścia Syna Bożego. W tym czasie zachęcamy do częstszej lektury czasopism i książek katolickich, do udziału w  rekolekcjach, które w naszej Parafii rozpoczną się w czwartą niedzielę Adwentu (19 grudnia 2021r.) i do osobistego, pogłębionego przygotowania na przyjście Jezusa. Poniżej zamieszczamy artykuł zaczerpnięty z portalu DEON.pl, który może nam pomóc w tegorocznej drodze adwentowej.

W Kościele Adwent tajemniczo łączy z sobą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Nic dziwnego, skoro wiąże się on z obecnością nieskończonego Boga w czasie.

Słowo „adwent” pochodzi od łacińskiego czasownika advenire – „przyjść” i swymi korzeniami sięga starożytności. Wywodzi się z rzymskich zwyczajów religijnych i dworskich. Adwent to w pierwotnej wersji przybycie do świątyni bóstwa lub cesarza, któremu także przypisywano cechy boskie. Określenie to oznaczało również uroczyste wstąpienie cesarza na tron i coroczne upamiętnianie tego wydarzenia. Chrześcijaństwo zachodnie przejęło tę nazwę, ponieważ dobrze przybliża ona istotę okresu, jaki przeżywamy na początku roku liturgicznego.

Formalnie Adwent podzielony jest na dwa etapy. Od pierwszej Niedzieli do 16 grudnia akcent pada na obwieszczanie powtórnego przyjścia Pana. Rozważamy wówczas wspaniałe wizje proroka Izajasza mówiące o nadziei, obietnicy, spełnieniu pragnień udręczonej ludzkości, królowaniu Boga, ostatecznym zwycięstwie dobra nad złem. Od 17 grudnia czytania mszalne koncentrują się wokół tajemnicy pierwszego przyjścia Syna Bożego w ludzkim ciele. Pomiędzy ostatecznym przyjściem Pana, a tym, które już się zakończyło na ziemi palestyńskiej, rozpościera się jeszcze to, co pomiędzy, czyli czas naszego życia. Czas czuwania – kluczowej czynności każdego chrześcijanina.

Czuwanie to rozpoznawanie świata niewidzialnego w tym, co można zobaczyć i dotknąć. Ta postawa duchowa opiera się na trzech filarach odzwierciedlających obecność Boga w czasie. Pierwszy to wspominanie dzieł Boga dokonanych w świecie w przeszłości, co ćwiczy pamięć i prowadzi do wdzięczności. Drugi to zwracanie się ku Bogu działającemu w teraźniejszości, co wyraża się w modlitwie, słuchaniu Słowa, rozeznaniu duchowym i przyjmowaniu sakramentów. Trzeci to pielęgnowanie nadziei, czyli spodziewanie się dobra w przyszłości, co promieniuje radością i pogodnym nastawieniem do życia.

Nie utracić pamięci

Wspomnienie narodzenia Jezusa w Betlejem potwierdza, że nie jesteśmy sierotami pozostawionymi samym sobie ani ubocznym produktem ewolucji. Ktoś większy interesuje się żywo naszym losem. I chociaż Bóg, podejmując ryzyko, złożył losy tego świata w nasze ręce – by nasza wolność, twórczość i miłość mogła się rozwinąć, nie spogląda na nas z obojętnością, lecz zaprasza do więzi z sobą jeszcze w trakcie życia na ziemi. Przyjęcie tego faktu wcale nie jest łatwe i oczywiste. Bo wierzyć w Boga, który kiedyś tam ma przyjść albo takiego, który żyje gdzieś w zaświatach, to jeszcze pół biedy. Ale Bóg, który je, pije i oddycha, żyjąc pośrodku nas? Już w II wieku filozof Celsus pokpiwał sobie z Wcielenia: Syn Boży człowiekiem, który żył niewiele lat temu? Jeden z tych wczorajszych czy przedwczorajszych? Człowiek zrodzony w zakątku Judei z ubogiej prządki? 

Przywoływanie w pamięci dzieł Boga, do czego wzywa niemalże cały Stary Testament, ożywia w nas świadomość, że Bóg nigdy nie wycofał się ze świata i działa dla naszego dobra. I nie chodzi tu tylko o takie wzniosłe dzieło narodzenia Jezusa. Także na co dzień Bóg wyzwala nas od wrogów, daje pokarm i napój, uczy, jak żyć, by nie pobłądzić, czyni zdolnymi do miłości i przebaczenia. Każdy wierzący z pewnością doświadczył tej opieki. Aby nie ulec duchowej amnezji i pysze, trzeba ćwiczyć pamięć i nazywać Boże dary po imieniu. Nazywa się to wdzięcznością. Wtedy praktykujemy czuwanie.

Ja jestem z wami

Po tym, jak Bóg zamieszkał wśród nas, a później wstąpił do nieba, wcale nie rozstał się z nami. Nadal jest obecny w świecie, Kościele i ludzkim życiu, chociaż nie fizycznie. Ta obecność nie polega na przyjęciu roli obserwatora lub nadopiekuńczej matki, która do wszystkiego się wtrąca i na siłę chce uszczęśliwić wszystkich wokół. Bóg chce, aby Go szukać, chce być odkryty i poznany także dzisiaj, bez narzucania się komukolwiek. Także dzisiaj można Go szukać i znaleźć, chociażby w Jego słowie, wspólnocie Kościoła czy drugim człowieku. Także dzisiaj wychodzi On naprzeciw każdego człowieka, a także podejmuje trud odszukania zagubionych. Także dzisiaj można dążyć do Boga po śladach, jakie pozostawia, przechodząc nieustannie po prostych i krętych drogach ludzkiego życia. Święty Ireneusz z Lyonu pisał, że od strony Boga nic nie jest puste. Wszystko jest dla Niego znakiem. Wszystko o Nim mówi. Niektórzy twierdzą, że życie polega na lekturze, wyjaśnianiu i wprowadzaniu w czyn ukrytej mowy Boga, jaka wciąż płynie do nas różnymi kanałami. Potrzeba do tego specjalnej wrażliwości przekraczającej kuszącą siłę oczywistości. Jest ona darem Ducha, który daje oczy serca i rozumu zdolne przebić się przez zalewającą nas powierzchowność. Ten wysiłek szukania głębi również jest czuwaniem.

Żyjemy dzięki tęsknocie

Najważniejszy wymiar Adwentu to uświadomienie sobie, że Pan Jezus przyjdzie powtórnie na ziemię, już nie w sposób ukryty, lecz w chwale i potędze. Będzie to koniec, który dla nas stanie się początkiem. A jednak wielu ludzi, także wierzących, ta radosna zapowiedź przyprawia o dreszcze. Nie zawsze rozpoznają w Chrystusie tego, który przyjdzie dać spełnienie. Bardziej obawiają się Jego karzącej ręki.

Tymczasem życie ludzkie pełne jest głębokich tęsknot, nawet jeśli tłamsimy je w sobie i ich nie zauważamy. W gruncie rzeczy tęsknoty te są wyrazem wpisanego w naszą naturę, aczkolwiek często przebranego w różne szaty, pragnienia Boga. Jesteśmy jak strzała, którą niewidzialny łucznik skierował ku wyznaczonemu przez niego celowi. Jest w nas taki obszar, który pragnie nieskończoności, pragnie Boga. A św. Augustyn dodaje jeszcze, że życie ludzkie trwa i rozwija się dzięki temu łaknieniu Boga, przez które od wewnątrz jesteśmy poruszani i motywowani, chociaż często nie zdajemy sobie z tego sprawy. W dniu powtórnego przyjścia Chrystusa na ziemię nastąpi wypełnienie wszelkich dążeń, ostateczne zaspokojenie pragnienia Boga. Dla wielu z nas tą chwilą spełnienia będzie osobista śmierć. To będzie nasze przybycie do Pana.

Czytaj więcej

Uroczystość wprowadzenia relikwii bł. Karoliny Kózkówny

21 listopada 2021r. do naszej świątyni zostały wprowadzone relikwie bł. Karoliny Kózkówny. Bogatą relację fotograficzną możemy znaleźć na stronie wrocławskiej edycji tygodnika Niedziela. https://m.facebook.com/NiedzielaWroclawska/photos/pcb.859519961380274/859518911380379/?type=3&source=49&__tn__=EH-R

https://m.facebook.com/NiedzielaWroclawska/photos/pcb.859519961380274/859518911380379/?type=3&source=49&tn=EH-R

Czytaj więcej

Bł. Karolina Kózkówna

Od tego roku, decyzją Papieża Franciszka, diecezjalny etap Światowych Dni Młodych będzie obchodzony w Niedzielę Chrystusa Króla (do tej pory obchodzony był w Niedzielę Palmową). Nasza Parafia w dniu obchodów Światowego Dnia Młodych wzbogaci się w kolejne relikwie- bł. Karoliny Kózkówny. Zostaną one uroczyście wprowadzone do naszej Świątyni 21 listopada, podczas Mszy św. o godz. 12:30. Bł. Karolina zostanie ogłoszona Patronką młodzieży naszej parafii. Wprowadzenie relikwii poprzedzi dziewięciodniowa Nowenna ku czci bł. Karoliny, na którą zapraszamy codziennie, od 12 do 20 listopada, po wieczornej Mszy św. 

Zachęcamy też do zapoznania się z życiorysem bł. Karoliny, który można znaleźć na stronie Sanktuarium Błogosławionej w Zabawie. Link do strony Sanktuarium zamieszczony poniżej. 

http://sanktuariumzabawa.pl/index.php/pl/

Czytaj więcej

Zaproszenie Arcybiskupa Wrocławskiego na świętowanie ŚDM

List J.E. Abpa Józefa Kupnego – zaproszenie

Drodzy Młodzi Przyjaciele!

Przed nami kolejny Światowy Dzień Młodzieży. W tym roku papież Franciszek chce, byśmy świętowali go w ostatnią niedzielę roku liturgicznego 21 listopada w uroczystość Chrystusa Króla.

Serdecznie Was tego dnia zapraszam do Wrocławia na Ostrów Tumski. Każde spotkanie z Wami jest dla mnie niezwykle ważne, dodaje energii i siły do działania, a przede wszystkim umacnia w nadziei na to, że w naszej archidiecezji mamy wspaniałą młodzież, która jest wierna wyznawanym przez siebie wartościom. Czas epidemii wiele razy krzyżował nasze plany i uniemożliwiał spotkania twarzą w twarz. Znaczna część naszego życia przeniosła się do przestrzeni wirtualnej, jednak zapewne każdemu z nas brakowało takich zwyczajnych spotkań i rozmów z przyjaciółmi.

Dlatego proszę, bądźmy razem w tę Niedzielę Młodych, a szczególnie w czasie spotkania z Chrystusem na Eucharystii. Rozpoczniemy Ją we wrocławskiej katedrze o godzinie 15.00. Zaproście w moim imieniu Waszych przyjaciół, znajomych, kolegów i koleżanki oraz wszystkich tych, którzy czują się młodzi duchem. Zakończmy ten rok liturgiczny razem z Jezusem, otwierając się na to co dobre i piękne.

Hasłem tego dnia są słowa wyjęte z Dziejów Apostolskich: „Wstań. Ustanawiam cię świadkiem tego, co zobaczyłeś.” Aby czegoś doświadczyć, potrzebna jest decyzja: „wstaję” – wyruszam w drogę. I dziś o podjęcie tej decyzji Was proszę. Przybądźcie, by doświadczyć Bożego działania, które ma moc zacząć nowy etap w Waszym życiu. By nasze spotkanie było dla nas bezpieczne zabierzmy ze sobą maseczki i zechciejmy stosować się do wszystkich obowiązujących zasad. Do zobaczenia we Wrocławiu.

+ Józef Kupny

Arcybiskup Metropolita Wrocławski

Czytaj więcej