Maseczki ochronne w czasie liturgii

Od 16 kwietnia wszystkich wiernych uczestniczących w liturgii obowiązuje noszenie maseczek ochronnych. Maseczkę można jedynie zdjąć przy przystępowaniu do komunii św. Należy też zachować bezpieczną odległość pomiędzy uczestnikami w czasie liturgii oraz podczas wchodzenia i wychodzenia z kościoła. Od 20 kwietnia we Mszy św. będzie mogło uczestniczyć maksymalnie 66 osób.

Czytaj więcej

Transmisje Mszy świętych

Transmitujemy liturgię sprawowaną w naszej świątyni. Aby z niej skorzystać należy wejść na naszą stronę internetową i z Menu wybrać zakładkę „Transmisje live”. W najbliższym czasie transmitowane będą:

-Msza św. w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego (12 kwietnia), o godz. 12:30,

-Msza św. w Niedzielę Miłosierdzia Bożego (19 kwietnia), o godz. 15:00.

-.

Czytaj więcej

Błogosławienie pokarmów wielkanocnych

Ze względu na obowiązujący w naszym kraju stan epidemii nie będzie tradycyjnego poświęcenia wielkanocnych pokarmów, ale niech w każdej rodzinie, przed rozpoczęciem wielkanocnego śniadania, odmówiona zostanie modlitwa błogosławienia pokarmów. My, kapłani, w Wielką Sobotę, o godz. 12:00, z naszej świątyni pobłogosławimy Wasze świąteczne pokarmy. Zachęcamy wszystkich do duchowej łączności i modlitwy w tej godzinie.


Czytaj więcej

Pierwsze piątki i soboty miesiąca- komunikat Konferencji Episkopatu Polski

KOMUNIKAT
Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP 

Praktyka pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca
w okresie epidemii

W okresie epidemii dostęp do sakramentalnej spowiedzi i sakramentalnej Komunii jest dla wielu wiernych utrudniony, czasem wręcz niemożliwy. Z tego względu rodzą się wątpliwości co do zachowania ciągłości pobożnych praktyk dziewięciu pierwszych piątków miesiąca oraz pięciu pierwszych sobót miesiąca, które wielu wiernych podejmuje. Obie praktyki dla zachowania duchowych owoców zakładają przyjęcie Komunii sakramentalnej w określonym czasie.

Posługując się ogólnymi zasadami prawa kościelnego oraz dokumentami dotyczącymi sytuacji analogicznych należy stwierdzić, że:

– prawo kościelne czysto pozytywne nie obowiązuje przy poważnej przeszkodzie;

– w analogicznej sytuacji opisanej przez prawo kościelne nie przerywa się ciągłości owoców duchowych pobożnej praktyki pod warunkiem dokończenia jej zaraz, gdy będzie to możliwe;

– dlatego jeśli w trakcie odprawiania praktyki pięciu sobót oraz dziewięciu piątków miesiąca nie jest możliwe spełnienie warunku przyjęcia sakramentalnej Komunii w okresie epidemii, nie ulega przerwaniu ciągłość owoców, a więc nie trzeba tej praktyki zaczynać od nowa, a jedynie przedłużyć tę praktykę o kolejny miesiąc;

– zaleca się jednakże celem podtrzymania ciągłości praktyki, aby we właściwym dniu (pierwszy piątek / sobota) w okresie braku dostępu do sakramentu, jeśli to możliwe, wzbudzić właściwą danej praktyce intencję oraz skorzystać z możliwości przyjęcia tzw. Komunii duchowej (pragnienia), a także jeśli trzeba, z możliwości uprzedniego oczyszczenia sumienia z grzechów ciężkich poprzez akt żalu doskonałego, gdy nie można się wyspowiadać.

Bp Adam Bałabuch
Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów KEP

Czytaj więcej

Niedziela palmowa

Przeżywamy trudny czas epidemii, ale nie zapominajmy o wydarzeniach Roku Liturgicznego. Najbliższa niedziela (05 kwietnia) to Niedziela Męki Pańskiej czyli tzw. Niedziela Palmowa. Mimo, że nie będzie nam dane przyjść do naszej świątyni z palmami, to zachęcamy do przygotowania i umieszczenia palm w oknach swoich domów. Niech to będzie wyraz przynależności do Kościoła i modlitwy o ustanie epidemii koronawirusa.

Czytaj więcej