Zarząd LSO

Opiekun: Ks. mgr Michał Wereta

LSO:
Prezes: Filip Zacharewicz
Wiceprezes: Piotr Kozłowski

Rada rodziców:
Prezes i Skarbnik: Barbara Czeluśniak
Wiceprezes: Agnieszka Klejbach-Maruszewska
Kronika: Małgorzata Raczkowska