Ogłoszenia

OGŁOSZENIA – 28.10.2018

  1. Trwa różaniec. Ministranci muszą być na 10 nabożeństwach, a lektorzy na 5.
  2. Od 1 października trwa Żywy Różaniec w naszej wspólnocie. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.

Intencje na miesiąc październik:

  • Za Liturgiczną Służbę Ołtarza z naszej parafii, by każdy z nas wzorem św. Dominika Savio, dążył do świętości.
  • Za s. Hannę Gnatowską z Kamerunu i jej podopiecznych ze szkoły w Doume, by nieustannie doświadczali Bożej opieki i miłości Matki Bożej.
  • Za księży posługujących w naszej parafii, by poprzez modlitwę i sakramenty, potrafili docierać z Dobrą Nowiną do każdego człowieka.
  1. Zmiana tajemnic różańcowych nastąpi w 1 niedzielę listopada (04.11). Osoby, które odmawiają:

tajemnice radosne przychodzą na godz. 7.30

tajemnice światła – 9.30

tajemnice bolesne – 18.00

tajemnice chwalebne – 11.00

Pozostali ministranci przychodzą na swoje dyżury. W listopadzie następuje zmiana dyżurów na mszę późniejszą, np. z 7.30 na 9.30.

  1. 1 listopada msze św. wg. dyżurów listopadowych.
  2. W pierwszym i drugim tygodniu listopada zbiórek dla ministrantów nie ma.