Adoracja Najświętszego Sakramentu

Od 22 kwietnia 2020r., w każdą środę, w godz. od 15.00 do godz. 18.00, w naszej świątyni będzie wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu:
-o godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia,
-o godz. 18.00 modlitwy do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Msza św.

Pozostały czas będzie przeznaczony na indywidualną modlitwę w ciszy. Zachęcamy do odwiedzania w tych godzinach naszej świątyni i trwania na modlitwie.Czytaj więcej

X Tydzień Wychowania: „Budujmy więzi”

 

Drodzy Rodzice, Duszpasterze, Nauczyciele i Wychowawcy,

w tym roku przypada setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II, którego można nazwać „papieżem relacji”. Ten charakterystyczny rys sylwetki Papieża Polaka był widoczny już w jego kapłańskiej posłudze (środowisko nazywało go „Wujkiem”), a później w czasie dwudziestu siedmiu lat trwania jego pontyfikatu. Dialog ekumeniczny i międzyreligijny, prośba o przebaczenie skierowana, do tych, którzy cierpieli z winy synów i córek Kościoła, spotkania z uczonymi, reprezentującymi różne kierunki myślenia, to tylko niektóre z działań św. Jana Pawła II, świadczących o stylu, w jakim realizował swój pontyfikat. Sam Ojciec Święty był mistrzem w nawiązywaniu relacji.

„Budujmy więzi” to hasło tegorocznego, X Tygodnia Wychowania w naszej Ojczyźnie. Potrzeba relacji należy do najważniejszych potrzeb człowieka. Przeżywanie wiary polega na rozwijaniu relacji z Bogiem. Relacje małżeńskie i relacje pomiędzy rodzicami a dziećmi mają fundamentalne znaczenie dla procesu wychowania, począwszy od wczesnego dzieciństwa. Proces ten opiera się też na relacjach w rodzeństwie, na więziach łączących członków rodziny oraz na relacjach z nauczycielami i wychowawcami. Zaburzenie którejś z tych relacji wpływa w bardzo niekorzystny sposób na dojrzałość wychowanka, a negatywne skutki takich braków mogą towarzyszyć człowiekowi nawet do końca życia. Wszelkie działania terapeutyczne i kierownictwo duchowe również opierają się na relacjach. Stąd tak ważna jest troska o budzenie świadomości znaczenia relacji w naszym życiu. Nieocenione znaczenie ma również pomoc w kształtowaniu dojrzałych, głębokich więzi. Potrzeby te stały się szczególnie wyraźne wobec wyzwań, jakie postawiła przed nami sytuacja pandemii, której wpływ na nasze życie wciąż odczuwamy.

Problematyka budowania wzajemnych relacji będzie przedmiotem refleksji, którą podejmować będziemy w naszej Ojczyźnie w dniach od 13 do 19 września 2020 roku. X Tydzień Wychowania poprzedzi List Pasterski Episkopatu Polski. Proponujemy rozważania oparte na czytaniach mszalnych i teksty modlitwy wiernych na kolejne dni tygodnia, scenariusze katechez dla trzech grup wiekowych oraz tekst konferencji dla rodziców, katechetów i nauczycieli. Materiały opracował zespół katechetów i duszpasterzy pod kierunkiem ks. Marka Studenskiego.

https://tydzienwychowania.pl/materialy/x-tydzien-wychowania-2020/

Czytaj więcej

Oddanie33- zapraszamy na ogólnopolskie rekolekcje internetowe

ODDANIE33 – droga do serca Jezusa i Maryi

Projekt ODDANIE33 to 33 dni przygotowania do całkowitego oddania się Matce Bożej, a za Jej pośrednictwem – Jezusowi. 8 września 2020 roku rozpoczynają się ogólnopolskie rekolekcje organizowane przez Fundację Tota Tua oraz redakcję “Miłujcie się!”. Projekt jednoczy różne środowiska, ruchy oraz wspólnoty katolickie.

Duchowość całkowitego oddania się Matce Bożej to sprawdzona i pewna droga duchowa, która otrzymała pełne błogosławieństwo Kościoła. Droga oparta na Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwika Marii Grignion de Montfort. – Słowa Jezusa: „OTO MATKA TWOJA” to słowa dla każdej i każdego z nas! Chcemy odkryć niesamowitą bliskość, miłość i czułość Jezusa i Maryi. To doświadczenie potrafi przemienić całe życie – przekonują organizatorzy projektu ODDANIE33.

Ogólnopolskie 33-dniowe rekolekcje rozpoczną się 8 września 2020 r. uroczystą Mszą św. w Gietrzwałdzie. Taką datę wybrano nieprzypadkowo – 8 września obchodzone jest w Kościele święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, a także jest to rocznica objawień w Gietrzwałdzie. Ale – jak zaznaczają organizatorzy projektu ODDANIE33 – 33-dniowe rekolekcje można rozpocząć w dowolnym terminie.

Rekolekcje przygotowane w ramach projektu ODDANIE33 będą odbywać się za pośrednictwem mediów. Na stronie internetowej: www.oddanie33.pl znajdą się wszystkie rozważania, potrzebne do odbycia rekolekcji. Codziennie rano – na kanałach oraz stronach zaangażowanych w projekt ODDANIE33 – pojawią się gotowe teksty oraz materiały video z medytacją na dany dzień rekolekcji. Codziennie będą się odbywać dwie transmisje na żywo: o godz. 20:00 na kanale „Miłujcie się!” w serwisie YouTube (sygnał będzie przekazywany na wszystkie inne kanały YouTube zaangażowane w projekt) i o godz. 21:15 na facebookowym profilu „Miłujcie się!” – „rekolekcje dla zabieganych” (skrócona do 15 minut forma rekolekcji). Rekolekcje codziennie będą też transmitowane w rozgłośniach radiowych.

 

ZAPRASZAMY!!!!

Czytaj więcej