Programy Adopcji Serca

Adopcja Serca – Szkoła Podstawowa

W programie uczestniczą dzieci najmłodsze, uczęszczające do szkoły podstawowej oraz te, które nie rozpoczęły jeszcze nauki. Miesięczna składka to 75 zł (15 €), przeznaczana na dożywianie i utrzymanie dziecka oraz opłaty szkolne. Pomocy udziela się do czasu ukończenia szkoły podstawowej przez podopiecznego. Program rozpoczęliśmy we współpracy ze zgromadzeniami księży pallotynów i sióstr pallotynek w 1996 roku w odpowiedzi na tragiczne skutki ludobójstwa w Rwandzie. Obecnie program działa w 8 krajach.

Adopcja Serca – Szkoła Średnia

Programem objęte są dzieci i młodzież ucząca się w szkołach ponadpodstawowych. Miesięczna składka to 95 zł (19 €), z przeznaczeniem na utrzymanie podopiecznego i opłaty szkolne. Program trwa około 6 lat. Utworzenie programu było w 1997 roku odpowiedzią na apele polskich misjonarzy znających tragiczną sytuację mieszkańców Rwandy, Kongo i Burundi po ludobójstwie w 1994 roku i późniejszych wojnach.

Adopcja Serca – Szkoła Życia

Celem programu jest udzielenie wsparcia w zdobyciu umiejętności pozwalających na samodzielne utrzymanie się dla młodzieży, która nie ukończyła nauki szkolnej. Miesięczna składka to 95 zł (19 €uro), z przeznaczeniem na opłaty szkolne. Pomoc trwa 2 lub 3 lata w zależności od zakresu nauki. Podopieczni uczą się stolarstwa, krawiectwa, haftu, gotowania. Na zakończenie młodzi ludzie otrzymują narzędzia do pracy.

Dla chętnych jest możliwość deklaracji jednej z powyżej wymienionych programów. Wystarczy pobrać deklarację i wysłać ją na podany poniżej adres e-mail. W tytule maila prosimy o wzmiankę, że wiadomość dotyczy Adopcji Serca.

kontakt:
Prezes Ruchu Barbara Czeluśniak
tel. 502 547 993
adres e-mail: techmax@o2.pl