Konsultacje społeczne dot. katechezy w szkole

Konsultacje MEN – nowelizacja rozporządzenia – apel

Pojawiające w ostatnim czasie doniesienia medialne dotyczące planowanych zmian w edukacji napawają niepokojem środowiska związane z edukacją religijną w Polsce. Zapowiedzi dotyczące niewliczania oceny z religii do średniej, umieszczenia lekcji religii na pierwszych lub ostatnich lekcjach oraz redukcji liczby godzin religii do jednej lekcji w tygodniu wprowadzają niepokój dotyczący przyszłości nauczania religii w Polsce. W związku z tym zwracamy się z prośbą do wszystkich o modlitwę i świadectwo ukazujące dobro, jakie dokonuje się poprzez lekcje religii.

W związku z ogłoszonymi przez MEN konsultacjami społecznymi dotyczącymi nowelizacji rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, których jednym z celów jest zaprzestanie wliczania oceny z religii do średniej ocen, zwracamy się szczególnie do rodziców, aby występowali do ministerstwa w obronie lekcji religii przypominając o ich konstytucyjnym prawie do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Jak informuje Ministerstwo na stronie www, konsultacje publiczne projektu rozporządzenia potrwają do 26 lutego br. Zachęcamy, aby osobiście zwracać się do MEN. Swoje stanowisko w sprawie szkolnej lekcji religii można przesłać drogą mailową:  lub  lub pocztą tradycyjną na adres: Ministerstwo Edukacji Narodowej al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa.

Głosem w obronie edukacji religijnej jest także petycja w obronie szkolnej lekcji religii zorganizowana przez środowisko świeckich katechetów. Można ją podpisać na stronie internetowej

Czytaj więcej

Nabożeństwa wielkopostne

W Wielkim Poście zapraszamy:

1) Na Drogę Krzyżową odprawianą w każdy piątek:

-bezpośrednio po Mszy św. sprawowanej o godz. 9:00

-o godz. 17:15 (dla dzieci)

-bezpośrednio po Mszy św. sprawowanej o godz. 18:00

2) Gorzkie Żale:

-w każdą niedzielę o godz. 17:15, połączone z kazaniem pasyjnym

Za udział w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Więcej o odpustach można przeczytać  https://kartkazliturgii.pl/artykuly/108-odpust-gorzkie-zale-i-droga-krzyzowa

Czytaj więcej