XIII Tydzień Biblijny i Narodowe Czytanie Pisma Świętego

W najbliższą 3. Niedzielę Wielkanocną (18 kwietnia) już poraz trzynasty będziemy obchodzić Niedzielę Biblijną oraz rozpoczniemy Ogólnopolski Tydzień Biblijny pod hasłem: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie” (J 6, 35). Tego samego dnia  obchodzimy również 5. Narodowe Czytania Pisma Świętego.

Piąte narodowe Czytanie Pisma Świętego swoim hasłem nawiązuje do programu duszpasterskiego, który wprowadza wiernych w tajemnicę Eucharystii jako Wieczerzy Pańskiej. “Chrystus zaprasza wszystkich swoich uczniów, aby podczas tej Uczty ofiarnej przyjmowali Chleb z nieba pod dwiema postaciami: Ewangelii i Eucharystii”.

Więcej na temat tegorocznego Tygodnia Biblijnego można przeczytać w artykule Ks. prof. H. Witczyka: „Ewangelia potrzebna jak tlen”, opublikowanym w czasopiśmie Niedziela: https://www.niedziela.pl/artykul/67121/Ewangelia-konieczna-jak-tlen

Czytaj więcej